Το Πρότυπο Αξιολόγησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «ETHOS» έλαβε η Groupama Ασφαλιστική, για την αποτελεσματική εφαρμογή, παρακολούθηση και συντονισμό του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ESG), μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Eurocert.

Οι βασικοί πυλώνες ESG για τους οποίους αξιολογήθηκε η εταιρεία ήταν ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα δικαιώματα των εργαζομένων, η υγεία, η ασφάλεια και οι συνθήκες εργασίας, η ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών, η καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας, καθώς και ο αντίκτυπος στο περιβάλλον και την τοπική κοινωνία.

Για το εξαιρετικό επίπεδο συμμόρφωσής της, μάλιστα, η Groupama έλαβε την ύψιστη διάκριση «ETHOS PLATINUM». «Είμαστε πολύ περήφανοι που, σε μια εποχή αλλεπάλληλων όσο και πρωτοφανών προκλήσεων για τις κοινωνίες και τις οικονομίες, η Groupama Ασφαλιστική πιστοποιείται με μια τόσο σπουδαία διάκριση για την κινητοποίησή της στην εφαρμογή ενός υπεύθυνου εταιρικού παραδείγματος» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Χρήστος Κάτσιος, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας.