Ο Κυριάκος Μεταξάκης, Human Resources Manager Greece, Eldorado Gold Corporation Greece / Ελληνικός Χρυσός, μιλάει στο HR Professional για το όραμα και τις εταιρικές αξίες, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και τις σημαντικές δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιούν με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους Εργαζόμενους, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

HR PROFESSIONAL: Το τελευταίο διάστημα η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική εταιρεία της Καναδικής Eldorado Gold, απασχολεί τη δημοσιότητα και θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για την εταιρεία.

Κυριάκος Μεταξάκης: H Eldorado Gold Corporation ιδρύθηκε το 1992, με έδρα το Vancouver στον Καναδά και από το 1996 δραστηριοποιείται σε μεταλλεία χρυσού στη Βραζιλία και στη γειτονική Τουρκία. Το 2005 ξεκινά τη δραστηριότητα της στη Κίνα, σε μεταλλεία χρυσού και από το 2008 κάνει την εμφάνιση της στην Ελλάδα, με την εξαγορά από την Frontier Pacific, της εταιρείας Χρυσωρυχεία Θράκης, στην περιοχή του Λόφου Περάματος, στο Νόμο Έβρου της Θράκης. Το 2012, χρονιά σταθμός για την εταιρεία, εξαγοράζει από την European Goldfields την Ελληνικός Χρυσός με τα μεταλλεία Κασσάνδρας Χαλκιδική, ενώ το 2014 εξαγοράζει από την Glory Research, την εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης, στην περιοχή των Σαππών στο Νομό Ροδόπης της Θράκης. Η Eldorado Gold Corporation σχεδιάζει να επενδύσει στην Ελλάδα περισσότερο του 1 δισ.$ και ήδη από το 2012 έχει επενδύσει 450 εκατ.$.

Η Ελληνικός Χρυσός ιδρύθηκε το 2003 και από το 2004 δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση των Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής, φιλοδοξώντας να γίνει η 1η εξαγωγική εταιρεία στην Ελλάδα, εξάγοντας προς το παρόν συμπυκνώματα Zn (ψευδαργύρου) και Pb /Ag (μόλυβδου/αργύρου) και στο εγγύς μέλλον Cu (Χαλκού) και Au (Χρυσού). Αυτή τη στιγμή κατέχει περίοπτη θέση στον κλάδο της εγχώριας εξορυκτικής βιομηχανίας, έναν κλάδο με τεράστια προοπτική ανάπτυξης και συμβολή στην ενίσχυση του ΑΕΠ της χώρας μας. Ενδεικτικό στοιχείο της δραστηριότητας της Ελληνικός Χρυσός στη χώρα μας είναι η κίνηση στο Λιμένα Θεσσαλονίκης όπου το 10% των διακινούμενων containers οφείλεται στη δική μας δραστηριότητα.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία απασχολεί ευθέως 1.000 εργαζόμενους ενώ απασχολούνται σε υπεργολάβους επιπλέον 966 εργαζόμενοι. Συνολικά, λοιπόν, απασχολούνται 1.966 εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις μας, ενώ προβλέπεται ο αριθμός να ανέλθει σε 5.000 θέσεις άμεσης και έμμεσης εργασίας στην πλήρη ανάπτυξη των έργων και της διαδικασίας παραγωγής. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το 2011 ο συνολικός αριθμός απασχολουμένων στην Ελληνικός Χρυσός και στους εργολάβους αυτής ανέρχονταν σε 330 άτομα. Συνεπώς είχαμε αύξηση της τάξης του 496% την περίοδο 2012 – 2014, και από τα 1.000 άτομα εργαζομένων, οι 900 περίπου είναι κάτοικοι του Δήμου Αριστοτέλη. Επιπρόσθετα, η Ελληνικός Χρυσός απασχολεί επιστημονικό προσωπικό Ελλήνων της τάξης των 173 εργαζομένων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται 77 Έλληνες Επιστήμονες ΑΕΙ διάφορων ειδικοτήτων (Γεωλόγοι, Δασολόγοι, Χημικοί, Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων κ.ά.). Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε λάβει αιτήσεις για εργασία στην εταιρεία μας περισσότερες από 7.000, ενώ παράλληλα οι αιτήσεις προερχόμενες από άλλους δήμους της χώρας ανέρχονται σε 4.000.

HR PROFESSIONAL: Ποιο είναι το Όραμα και οι Αξίες της Eldorado Gold και της Ελληνικός Χρυσός;

Κυριάκος Μεταξάκης: Η δέσμευση στην αριστεία και στη διάκριση σε όποια χώρα παγκοσμίως λειτουργεί αποτελούν την κύρια προσέγγιση – όραμα της Eldorado Gold. Αξίες για την Eldorado Gold, και φυσικά για τις θυγατρικές της εταιρείες παγκοσμίως, αποτελούν το να παράγει επιτυχημένα αποτελέσματα μέσα από την τεχνική κατάρτιση και εξειδίκευση, τη σώφρονα οικονομική διοίκηση, το σεβασμό στην προστασία και ανάπτυξη του περιβάλλοντος και τη δέσμευση στο να προσθέτει αξία στις τοπικές κοινωνίες όπου λειτουργεί, επιδεικνύοντας σεβασμό στον άνθρωπο και την υγεία και ασφάλεια του.

HR PROFESSIONAL: Βασικός Πυλώνας είναι για εσάς η Υγιεινή & Ασφάλεια. Πώς διαμορφώνετε τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό;

Κυριάκος Μεταξάκης: Τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει η επιχείρηση κατόπιν αποφάσεων της Διοίκησης και του υπευθύνου Ασφαλείας είναι τα προσήκοντα προς αποφυγή ατυχημάτων που μπορεί να προκαλέσουν την απώλεια ζωής ή/και τον τραυματισμό εργαζομένων. Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Κράνη, γιλέκα, γυαλιά, μπότες κ.ά.) είναι χωρίς συζήτηση μέρος της καθημερινής εργασίας των εργαζομένων και υπάρχει καθημερινός έλεγχος τήρησης των ΜΑΠ από εντεταλμένους ελεγκτές. Η εταιρεία διαθέτει τμήμα Υγιεινής & Ασφάλειας αποτελούμενο:

1. Από τα Ιατρεία στις περιοχές Στρατωνίου (Κεντρικό Ιατρείο), Μαύρων Πετρών και Ολυμπιάδας (Μεταλλείο), ενώ παράλληλα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους έχει δημιουργήσει σταθμούς Α’ βοηθειών στις περιοχές Σκουριές, Ολυμπιάδας (Εργοστάσιο) και Μαύρων Πετρών (Μεταλλείο) με Προϊστάμενο Επικεφαλής Ιατρό Εργασίας και 17 Νοσηλευτές. Επιπλέον, διαθέτει το απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό σε κάθε Ιατρείο και Σταθμό Α’ Βοηθειών, με σκοπό: α. τον εντοπισμό εκείνων των εργασιακών παραγόντων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν επιβάρυνση της υγείας των εργαζομένων, β. την αναγνώριση κάθε προ-υπάρχουσας βλάβης στην υγεία των εργαζομένων, γ. τη διασφάλιση της καταλληλότητας κάθε υποψηφίου στην υπό πρόσληψη θέση, δ. την αντιμετώπιση των όποιων περιστατικών ατυχημάτων, ε. την υποστήριξη και φροντίδα σε θέματα υγείας τόσο των εργαζομένων όσο και των οικογενειών τους. Τέλος, η εταιρεία διαθέτει 5 ασθενοφόρα με τα αντίστοιχα πληρώματα για την άμεση διακομιδή ασθενών σε Νοσοκομεία / Κέντρα Υγείας.

2. Από τους 6 Μηχανικούς Ασφαλείας (Διπλωματούχους Μηχανικούς Μεταλλείων – Ορυκτών πόρων) που υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή Υγιεινής & Ασφάλειας σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τον Κ.Μ.Λ.Ε και την κείμενη Νομοθεσία, ελέγχουν την τήρηση των Μέτρων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π) και καθοδηγούν και εκπαιδεύουν σε τακτά χρονικά διαστήματα το προσωπικό για την πρόληψη-αποφυγή ατυχημάτων. Σημειώνεται ότι η εταιρεία κατά το 2014 κατέβαλλε το ποσό των 168.314 € για αγορά ασθενοφόρων και εξοπλισμό αυτών, καθώς επίσης και για εξοπλισμό Ιατρείων και σταθμών Α’ βοηθειών, Αναλυτές Βιοχημικών εξετάσεων και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Ταυτόχρονα, το Ιατρικό team προβαίνει σε τακτικούς περιοδικούς Ιατρικούς ελέγχους του προσωπικού με σκοπό να ελέγχει την καλή υγεία των εργαζομένων κάνοντας πολλές από τις διαγνωστικές εξετάσεις στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της εταιρείας. Επίσης, διαθέτει Ομάδα Διάσωσης, αποτελούμενη από τον Αρχηγό και ομάδα εθελοντών εργαζομένων 57 στον αριθμό, στα διάφορα sites της εταιρείας, που έχουν ως καθήκον να απεγκλωβίσουν ή να παρέχουν υπηρεσίες διάσωσης και Α’ Βοηθειών σε εργαζόμενους που βρεθούν σε κίνδυνο. Η ομάδα διάσωσης εκπαιδεύεται 4 φορές το χρόνο σύμφωνα με το ετήσιο πλάνο εκπαίδευσης σε ασκήσεις προσομοίωσης εκτάκτων περιστατικών όπως συνθήκες τοξικών αερίων, φωτιά σε υπόγεια, φωτιά σε δασική έκταση, άλλες καταστροφές με στόχο υψηλότατο δείκτη ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας.

HR PROFESSIONAL: Με ποιον τρόπο ανταμείβετε το Ανθρώπινο Δυναμικό σας;

Κυριάκος Μεταξάκης: Είναι σε όλους μας γνωστό ότι τον Φεβρουάριο του 2012 ψηφίστηκε ο Ν.4046/2012 από το Ελληνικό Κοινοβούλιο (Β’ μνημόνιο) με αποτέλεσμα τη ραγδαία αλλαγή στο χάρτη των εργασιακών αφού με αυτόν προβλέπεται μεταξύ άλλων, πάγωμα των αυξήσεων λόγω ωρίμανσης, αλλαγή του ρόλου του ΟΜΕΔ και εξάλειψη του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής σε διαιτησία, αναστολή του δικαιώματος του Υπουργού να επεκτείνει την εφαρμογή των Συλλογικών συμβάσεων κηρύσσοντας αυτές υποχρεωτικές (Ν.4024/2011), μείωση των μισθών και των ημερομισθίων της ΕΓΣΣΕ κατά 22% και κατά 32 % στους νέους κάτω 25 ετών, καθιέρωση κατώτατου μισθού με Νόμο, περιορισμό της μετενέργειας σε 3 μήνες από 6 που ίσχυε, θέσπιση μέγιστης διάρκειας των Συλλογικών Συμβάσεων σε 3 έτη.

Η εταιρεία τον Απρίλιο του 2013, κόντρα στο ρεύμα μειώσεων των αποδοχών με τη χρήση Επιχειρησιακών Συμβάσεων από την πλειονότητα των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, θωρακίζοντας το Ανθρώπινο Δυναμικό της, προχώρησε σε υπογραφή, με τα 3 επιχειρησιακά σωματεία εργαζομένων, της Επιχειρησιακής Σύμβασης με τριετή διάρκεια. Η Επιχειρησιακή Σύμβαση που αφορά το 66,6% των εργαζομένων της εταιρείας (Εργατοτεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων) προέβλεπε αυξήσεις στους εργαζόμενους αναδρομικά από την 1.1.2013, αυξήσεις λόγω ωρίμανσης (συμπλήρωση τριετιών), κατώτατο μισθό ανειδίκευτου εργάτη επιφανείας 999,00€ (ανεξάρτητα ηλικίας) και κατώτατο μισθό ανειδίκευτου εργάτη υπογείων 1.215,00€ (ανεξάρτητα ηλικίας) όταν ο κατώτατος μισθός στην αγορά κυμαίνεται σε 586,08€ και 510,95€ για νέους κάτω των 25 ετών.

Εκτός από τους μισθούς καταβάλλεται με βάση τα αποτελέσματα παραγωγής, πριμ παραγωγικότητας στο σύνολο του προσωπικού λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε το μηδενικό στόχο για απώλεια ημερών εργασίας συνεπεία ατυχημάτων δίνοντας έμφαση στον παράγοντα υγιεινή & ασφάλεια. Για το 2014 το ποσό του πριμ παραγωγικότητας ανήλθε σε 1.756.218€, και οι μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές (Μισθός, υπερωρίες, Bonus κ.λπ.) των εργαζομένων για το ίδιο έτος ανέρχονται σε 34.477€.


HR PROFESSIONAL: Ποιες είναι οι επιπρόσθετες παροχές προς τους εργαζόμενούς σας;

Κυριάκος Μεταξάκης: Η εταιρεία πρόσθετα της Κοινωνικής Ασφάλισης έχει συνάψει Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Ζωής και Ιατρικής & Νοσοκομειακής περίθαλψης καλύπτοντας τους εργαζόμενους της σε όλες τις παροχές Ασφάλειας Ζωής και Ιατρικής & Νοσοκομειακής περίθαλψης (Ιατρικές επισκέψεις, φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις, φυσιοθεραπείες, νοσήλια και επεμβάσεις, επιδόματα μητρότητας κ.ά.) καθώς επίσης και τα εξαρτώμενα μέλη τους στις παροχές Ιατρικής & Νοσοκομειακής περίθαλψης χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση ασφαλίστρου για τους εργαζόμενους. Η ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει σύμφωνα με τη δική μας απαίτηση το σύνολο των προ-υπαρχουσών ασθενειών των εργαζομένων και των οικογενειών τους χωρίς την παραμικρή εξαίρεση, ενώ τα ασφάλιστρα που καταβάλλει η Ελληνικός Χρυσός για τις άνω παροχές ασφάλισης ανέρχονται σε 600.000€ ετησίως. Η εταιρεία παρέχει επιπρόσθετα τη χρήση ιδιόκτητων εταιρικών καταλυμάτων σε εργαζόμενους της στην περιοχή του Στρατωνίου Χαλκιδικής ή εναλλακτικά χορηγεί επίδομα ενοικίου για τη μίσθωση κατοικιών από τους εργαζόμενους στην περιοχή για αυτούς και τις οικογένειες τους.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ιδιόκτητων σπιτιών ανέρχεται σε 100 και άνω, ενώ εκείνοι που λαμβάνουν επίδομα ενοικίου ανέρχονται σε περίπου 50 άτομα. Επιπρόσθετα, η Ελληνικός Χρυσός προς διευκόλυνση του ανθρώπινου δυναμικού της, μισθώνει λεωφορεία για τη μετακίνηση του προσωπικού της καθώς και του προσωπικού των υπεργολάβων της, από και προς τον τόπο εργασίας τους σε όλες τις βάρδιες εργασίας καταβάλλοντας για το έτος 2014 το ποσό των 1.407.240€ και καλύπτοντας όλα τα χωριά του Δήμου Αριστοτέλη με 12 λεωφορειακές γραμμές. Χορηγούνται ταμειακές διευκολύνσεις σε όσους εργαζόμενους έχουν ανάγκη ενώ οι μισθοί καταβάλλονται στην ώρα τους χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση. Το ίδιο φυσικά ισχύει και στην απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών και των φόρων προς το Ελληνικό Δημόσιο. Τέλος, παρέχεται τόσο η υλική όσο και ηθική υποστήριξη σε μακροχρόνια ασθενείς – ανίκανους προς εργασία εργαζόμενους καθώς και η απαραίτητη ιατρική υποστήριξη στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν.

HR PROFESSIONAL: Πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων σας και πως αυτή προωθείται;

Κυριάκος Μεταξάκης: Η εταιρεία στο πλαίσιο της διαρκούς εξέλιξης του Ανθρώπινου Δυναμικού της διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια με την αρωγή των καλύτερων εισηγητών – εκπαιδευτικών εταιρειών της χώρας τόσο σε τεχνικές εκπαιδεύσεις, όσο και σε soft skills, σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας παρουσία εσωτερικών και εξωτερικών Εισηγητών. Επίσης, διοργανώνονται ασκήσεις-γυμνάσια της Ομάδας Διάσωσης σε εξομοίωση έκτακτων καταστάσεων απεγκλωβισμού και παροχής Α’ βοηθειών. Ενδεικτικά, το 2014 η εταιρεία κατέβαλε το ποσό των 150.000€ σε εκπαιδευτικά σεμινάρια του προσωπικού της με πραγματοποιηθείσες 14.855 εκπαιδευτικές ώρες σε εσωτερικές και εξωτερικές εκπαιδεύσεις.

Επιπρόσθετα, εντός του 2014 σχεδίασε, ανέπτυξε και υλοποίησε σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης μέσω στόχων (Management by Objectives) με αναπτυξιακό προσανατολισμό και με τη συμμετοχή των στελεχών της εταιρείας με κριτήρια απόδοσης (Performance Criteria) και εταιρικό πλαίσιο δεξιοτήτων (Competencies Framework – Golden Behaviors), παρέχοντας εργαλεία στους Line Managers να αναπτύξουν το προσωπικό τους, να προάγουν σε θέσεις ευθύνης τους καλύτερους με διαφάνεια, να ευθυγραμμίσουν τις ομάδες τους με τους εταιρικούς στόχους, να ανταμείψουν τους αποδοτικότερους βάσει των αποτελεσμάτων τους, να μπολιάσουν τους εργαζόμενους με δεξιότητες εταιρικά θεσπισμένες.

Η εταιρεία έχει σχεδιάσει να αποκτήσει σύντομα την Ακαδημία Στελεχών της Ελληνικός Χρυσός με σκοπό να προετοιμάσει τα νεαρά στελέχη που θα αναλάβουν υπεύθυνες θέσεις (Successors) με τη συνδρομή εισηγητών από εταιρείες Human Capital, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς εγνωσμένης αξίας, καθώς και Senior στελεχών της εταιρείας που θα μεταφέρουν την τεχνογνωσία και θα μπολιάσουν με την Εταιρική κουλτούρα της Eldorado Gold στους νεότερους.

HR PROFESSIONAL: Ποιες είναι οι δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιείτε και πόσο σημαντική είναι η συμβολή σας σε Εθνικό και τοπικό επίπεδο;

Κυριάκος Μεταξάκης: Η Ελληνικός Χρυσός είναι πρωτοπόρα εταιρεία στις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αφού το τρίπτυχο Ανθρώπινο Δυναμικό – Κοινωνία – Περιβάλλον αποτελούν πρωταρχικούς στόχους ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία συνεργάζεται με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας (ΕΜΠ, ΑΠΘ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ, Κρήτης) στο πλαίσιο φιλοξενίας και απασχόλησης Ελλήνων φοιτητών στις εγκαταστάσεις μας ετησίως κατά τη θερινή περίοδο. Μόνο το 2014 φιλοξενήθηκαν 251 φοιτητές από διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επιπρόσθετα, σπουδαστές ΙΕΚ, ΤΕΙ πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στα πλαίσια απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και του αντίστοιχου πτυχίου τους και πολλοί εξ’ αυτών εργάζονται μετά το πέρας της πρακτικής τους σε υπεύθυνες θέσεις. Σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνονται προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας, μάστιγας της εποχής μας, εκπαίδευσης και υποχρεωτικής απασχόλησης.

Το πρόγραμμα Ανοικτών Θυρών που διοργανώνει η εταιρεία μας, επιτρέπει σε κάτοικους της περιοχής του Δήμου Αριστοτέλη καθώς επίσης και άλλων περιοχών να επισκεφθούν και να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις μας γνωρίζοντας από κοντά τις δραστηριότητες μας και λαμβάνοντας απαντήσεις στα ερωτήματα που τους απασχολούν για την επένδυση, το περιβάλλον, θέματα ασφαλείας κ.ά. Έτσι, τo 2014 περισσότερα από 4.000 άτομα επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις μας μεταξύ αυτών φοιτητές, Σύλλογοι, ΚΑΠΗ, συγγενείς εργαζομένων και απλοί πολίτες. Ταυτόχρονα, η Εταιρεία κατέβαλλε το 2014 σε εταιρείες-ιδιώτες του Δήμου Αριστοτέλη το ποσό των 21.381.559€, ενώ στο Δήμο Αριστοτέλη το ποσό των 62.702€ για τέλη και το ποσό των 3.400.000€ περίπου δαπανήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Παράλληλα, η Ελληνικός Χρυσός υιοθετεί δράσεις στήριξης της τοπικής αγοράς και εμπορίου καθώς επίσης και των τοπικών τουριστικών υποδομών της προ Άθω περιοχής μέσα από συνεχή και καθ’ όλο το έτος διαμονή στελεχών, συνεργατών και επισκεπτών. Αναλαμβάνουμε την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών και δομών του Δήμου όπως σχολεία, ιατρεία, τοπικές αρχές καθώς επίσης και τοπικών αθλητικών ομάδων, συλλόγων, πρωτοβουλιών φορέων. Μέσα από τις δράσεις μας Ε.Κ.Ε ενισχύουμε την κατασκευή έργων υποδομής (νέα δίκτυα ύδρευσης, βιολογικό καθαρισμό, γεωτρήσεις, οδικό δίκτυο, ανακαίνιση Ιερών Ναών και κτιρίων κ.λπ. Ταυτόχρονα, το 2014 η εταιρεία κατέβαλε στο Ελληνικό Δημόσιο για παρακρατούμενους φόρους, δικαιώματα μεταλλείου (Royalties), τέλη, ΦΑΠ, ασφαλιστικές εισφορές το ποσό των 38.713.890€ και το ποσό των 4.247.117€ στη Δ.Ε.Η. για ηλεκτρική ενέργεια. Η Ελληνικός Χρυσός, βεβαιωμένα προσφέρει Ανάπτυξη και Ευημερία τόσο σε όσους εργάζονται άμεσα ή έμμεσα για λογαριασμό της όσο και για την τοπική κοινωνία του Δήμου Αριστοτέλη και συνεισφέρει στην εθνική οικονομία σε μια περίοδο κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας.