Ειδική θεματική έρευνα κοινής γνώμης, αποκλειστικά σε εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, αναφορικά με την αισιοδοξία, την επαγγελματική προοπτική, την εξέλιξη των αμοιβών και την ασφάλεια της θέσης εργασίας παρουσίασε η ΓΣΕΕ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, το 33% των εργαζομένων δήλωσε ότι έχει μεταβληθεί η σχέση εργασίας τους μετά την πανδημία, με το 19% να εξηγεί ότι συνεχίζει να εργάζεται με τηλεργασία και το 14% με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση. Επιπλέον, κατά το διάστημα της τηλεργασίας, το 35% ανέφερε ότι εργαζόταν περισσότερο χρόνο σε σχέση με το ωράριό του και το 18% ότι, ενώ η σύμβασή του ήταν σε αναστολή, ο εργοδότης του ζητούσε να εργαστεί. Τέλος, το 39% υπογραμμίζει ότι δεν νιώθει ασφάλεια ως προς τη διατήρηση της θέσης εργασίας του και το 59% ότι δεν αναμένει κάποια θετική εξέλιξη στον μισθό του.