Παρατείνεται εκ νέου η ισχύς της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 2021 που είχε παραταθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2023.

Η νέα σύμβαση που υπογράφηκε από τη ΓΣΕΕ και τους εργοδοτικούς φορείς θα έχει διάρκεια μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Με την ΕΓΣΣΕ προστατεύονται θεσμικά δικαιώματα των εργαζομένων (π.χ. άδειες για τους γονείς), ενώ ανανεώνεται και η ισχύς του επιδόματος γάμου 10% για τους αμειβόμενους με τον κατώτατο μισθό.