Συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ιωάννη Βρούτση, ζήτησε με έγγραφό της προς το υπουργείο η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους ελεύθερους επαγγελματίες.

Στην επιστολή, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι: «επειδή τις τελευταίες μέρες έχει διαρρεύσει στον Τύπο ένα Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την ενεργοποίηση του επιδόματος ανεργίας ελεύθερων επαγγελματιών, σπεύδουμε να προλάβουμε κάποιες αβλεψίες ή αστοχίες, βάσει όσων διαρρέονται, επιδιώκοντας το επίδομα να φτάσει σε αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη».

Κατά τη ΓΣΕΒΕΕ είναι απολύτως αναγκαίο, και προκειμένου να αποφευχθεί με κάθε τρόπο η επανάληψη «κακών πρακτικών» του παρελθόντος, να ενσωματωθεί στο Σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης πρόβλεψη που θα αφορά την υποχρέωση με κάθε πρόσφορο μέσο της πλήρους απόδοσης στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων του ΟΑΕΔ των πόρων που συγκεντρώνουν για το σκοπό αυτόν οι αντίστοιχοι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Δεδομένης της αδυναμίας καταβολής εισφορών για τους επαγγελματίες των οποίων η δραστηριότητα παρουσιάζει, ιδιαίτερα την τελευταία τριετία, σημαντική κάμψη, κρίνεται αναγκαίο να αποσυνδεθεί η χορήγηση του επιδόματος ανεργίας από την ύπαρξη οφειλών, πόσο μάλλον όταν ο επαγγελματίας έχει προβεί σε ρύθμιση αυτών. Επίσης, κρίνεται αναγκαία η αύξηση του χρονικού διαστήματος χορήγησης του επιδόματος ανεργίας, ώστε να χορηγείται κλιμακωτά και ανάλογα με τα έτη ασφάλισης του άνεργου επαγγελματία από 5 έως 12 μήνες, αντίστοιχα δηλαδή με τα χρονικά όρια που ισχύουν για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ.