Υπόμνημα για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά βίου μάθησης μέσω στοχευμένων δράσεων υλοποίησης κατέθεσε η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο της συζήτησης εργασίας των παραγωγικών φορέων με τον Υπουργό Εργασίας Άδωνη Γεωργιάδη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας, η προσπάθεια της ΓΣΕΒΕΕ να συμβάλει με θέσεις και προτάσεις για μια ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, με απώτερο ζητούμενο να σταματήσει να είναι ευάλωτη στις αλλαγές των εργασιακών περιεχομένων είναι διαχρονική. ‘Όπως αναφέρει δε, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, με προδιαγραφές επιστημονικής παράθεσης, «υποστηρίζει επαρκώς τη διαμόρφωση και τον σχεδιασμό ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για εργαζόμενους, εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ανέργους μέσα στο μείγμα δεξιοτήτων (βασικών, γενικών, εγκάρσιων, επαγγελματικών) που θεωρούνται απαραίτητες για το μέλλον της εργασίας».

Επείγουσα ανάγκη όπως επισημάνθηκε παραμένει η συμπερίληψη των δεκάδων χιλιάδων αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών στις ειδικότητες του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας στις δράσεις συγχρηματοδοτούμενης κατάρτισης. Η ΓΣΕΒΕΕ τονίζει παράλληλα ότι υπάρχει σημαντική πτώση της ποιότητας των σεμιναρίων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα μας όλα τα τελευταία χρόνια, αφού όπως λέει, η εξ’ αποστάσεως ψηφιακή κατάρτιση (e-learning) αντί να επεκτείνει τις δυνατότητες και να παρέχει ευελιξία στα άτομα, έχει επιδεινώσει τα προβλήματα ποιότητας.

Για το λόγο αυτό ζητάει τη θεσμοθέτηση ενός συστήματος ελέγχου και υποστήριξης των παρόχων κατάρτισης (Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – ΚΔΒΜ) ώστε να αναβαθμίσουν την ποιότητα των έργων τους. Τέλος, ζητά την λήψη μέτρων για την ώθηση των ΚΔΒΜ ώστε να δημιουργήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια πρακτικής άσκησης ανά τομέα-ειδικότητα και σταδιακά να επιδιώξουν θεματική εξειδίκευση με σύγχρονα τεχνικά σεμινάρια υψηλής προστιθέμενης αξίας και μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.