Το Διοικητικό Συμβούλιο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), το οποίο προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 15ης Οκτωβρίου 2016, συνήλθε σε Σώμα την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016, με βασικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης την εκλογή νέου Προεδρείου.

Η σύνθεση του νέου Προεδρείου για τα επόμενα τρία χρόνια με την παρακάτω σύνθεση: Πρόεδρος είναι ο Γιώργος Καββαθάς και Αντιπρόεδροι οι Δημήτρης Βαργιάμης, Γιώργος Ασμάτογλου, Ευάγγελος Αγγελάκης, Χαράλαμπος Λεκάκης και Αθανάσιος Μπέλλας. Γενικός γραμματέας είναι ο Γιώργος Κουράσης, Ταμίας ο Ανδρέας Νάζος ενώ Αναπληρωτής Ταμίας ο Δημήτριος Μουστάκας. Μέλη του νέου Προεδρείου είναι οι Αθανάσιος Καλαμπαλίκης, Χαράλαμπος Μαυροθαλασσίτης, Ανδρέας Παπαϊωάννου και Κυριάκος Τοπτσίδης.