Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρώτης έκδοσης του Παγκόσμιου Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Ταλέντων 2013 (GTCI) από το INSEAD, σε συνεργασία με τον Όμιλο Adecco, στις πρώτες θέσεις αποτελεσματικής διαχείρισης και αξιοποίησης ταλέντων βρίσκονται η Ελβετία, η Σιγκαπούρη και η Δανία.

Ακολουθούν η Σουηδία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Φινλανδία, οι ΗΠΑ και με την Ισλανδία να ολοκληρώνει τη πρώτη δεκάδα. Στην 56η θέση βρέθηκε η Ελλάδα μεταξύ των 103 χωρών που αξιολογήθηκαν. Ο Παγκόσμιος δείκτης ανταγωνιστικότητας ταλέντων μετρά την ανταγωνιστικότητα μιας χώρας με βάση την ποιότητα του ταλέντου που μπορεί αυτή να αναδείξει, να προσελκύσει και να διατηρήσει.

Ο δείκτης GTCI αξιολογεί την κάθε χώρα σε έξι διαφορετικούς πυλώνες: την ενεργοποίηση ταλέντου, την προσέλκυση ταλέντου, την ανάπτυξη ταλέντου, τη διατήρηση ταλέντου, την απασχόληση και το επίπεδο επαγγελματικών δεξιοτήτων. Από τους πυλώνες αυτούς προκύπτουν 48 τομείς αξιολόγησης.

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και εξετάστηκαν επιτρέπουν ένα ευρύ συνδυασμό δεδομένων μέτρησης, αξιολόγησης και συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που ακολουθεί κάθε χώρα για την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων, για την κυβερνητική πολιτική της, την ποιότητα και το επίπεδο της εκπαίδευσης αλλά και την αειφορία

και τον τρόπο ζωής.