Απογοητευτικά ήταν τα αποτελέσματα της έρευνας της Manpower σχετικά με την κατάληψη θέσεων ευθύνης από το ασθενές φύλο τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Οι γυναίκες έχουν μικρότερες πιθανότητες και φιλοδοξίες να καταλάβουν θέσεις ευθύνης σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο από την εταιρεία Manpower. Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 29.169 managers – directors από 33 διαφορετικές χώρες, μεταξύ αυτών και 493 Έλληνες.

Προϊστάμενος και φύλο
Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δηλώνει αβέβαιη ως προς το αν το φύλο του προϊσταμένου τους έχει σημασία. Παρότι το 49% του συνόλου των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δήλωσε ότι το φύλο δεν παίζει ρόλο στην προτίμησή του για προϊστάμενο, ένα αρκετά υψηλό ποσοστό των ανδρών (31%), καθώς επίσης και των γυναικών (23%) προτιμά να έχει άνδρα προϊστάμενο. Ενδιαφέρον μάλιστα παρουσιάζει το γεγονός ότι το ποσοστό των γυναικών που προτιμά να έχει άνδρα προϊστάμενο είναι υψηλότερο από αυτό των γυναικών που θα επέλεγε προϊστάμενο ίδιου φύλου (18%). Το ποσοστό των Ελλήνων που θα επέλεγε άνδρα προϊστάμενο διαμορφώνεται τελικά στο 27% και είναι υψηλότερο τόσο από το συνολικό μέσο όρο των 33 χωρών (24%).

Μητρότητα και καριέρα
Η πλειοψηφία των Ελλήνων συμμετεχόντων στην έρευνα (60%) εκτιμά ότι η απόκτηση παιδιών μπορεί να περιορίσει την επαγγελματική εξέλιξη μιας γυναίκας. Αρκετά χαμηλότερος (48%) εμφανίζεται ο σχετικός μέσος όρος του υπόλοιπου κόσμου. Οι συμπατριώτισσές μας φαίνονται ακόμα πιο συγκρατημένες σε σύγκριση με τους άνδρες σχετικά με το συνδυασμό καριέρας και οικογένειας. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό των Ελληνίδων που θεωρεί ότι η μητρότητα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την εξέλιξη της καριέρας του αγγίζει το 64%, είναι δηλαδή υψηλότερο κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με των ανδρών.
Πάντως, το 78% των Ελλήνων συμμετεχόντων στην έρευνα γνωρίζει εργαζόμενες γυναίκες που κατέχουν θέσεις υψηλής ευθύνης και ταυτοχρόνως είναι μητέρες. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς υψηλότερο από το αντίστοιχο του υπόλοιπου δείγματος (72%) ενώ σε χαμηλότερα επίπεδα κυμαίνεται ο μέσος όρος της περιφέρειας της ΕΜΕΑ (66%).

Καταμερισμός θέσεων ευθύνης
Οι γυναίκες δε θα καταλάβουν ποτέ τις μισές ή και περισσότερες των διαθέσιμων θέσεων ευθύνης. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα το σύνολο των ερωτηθέντων απάντησε σε ποσοστό 46% ότι οι γυναίκες δε θα καταλάβουν ποτέ το 50% ή και περισσότερο των θέσεων ευθύνης. Στον υπόλοιπο κόσμο το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο (48%). Εξετάζοντας το ελληνικό δείγμα κατά φύλο, οι άνδρες πιστεύουν ότι οι γυναίκες δε θα καταλάβουν ποτέ τις μισές ή και περισσότερες από τις θέσεις ευθύνης, σε ποσοστό 51%. Πιο αισιόδοξες εμφανίζονται οι γυναίκες, καθώς σε ποσοστό 39% δηλώνουν ότι η συμμετοχή ανδρών-γυναικών σε υψηλές θέσεις θα επιτευχθεί τελικά (βλ. Γράφημα).

Σε γενικές γραμμές πάντως, το γεγονός ότι συναντάμε λιγότερες γυναίκες στη λεγόμενη C-Suite (CEO, CFO, CIO / Μέλος Δ.Σ.) εξηγείται εν μέρει από το γεγονός ότι λιγότερες γυναίκες σε σχέση με άνδρες επιθυμούν να βρεθούν εκεί, τόσο στην Ελλάδα (9% των γυναικών έναντι 10% των ανδρών), όσο και στον κόσμο (12% των γυναικών σε σχέση με το 19% των ανδρών).

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας φαίνεται ότι οι άνδρες έχουν ήδη φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο ιεραρχίας στην παρούσα εργασία τους, ενώ οι γυναίκες επιθυμούν να εξελιχθούν περαιτέρω. Πιο συγκεκριμένα, ποσοστό της τάξης του 65% των Ελλήνων ανδρών δήλωσε ότι έχει ήδη φτάσει ή προσδοκά να φτάσει στο ιεραρχικό επίπεδο που επιθυμεί, παραμένοντας στον εργοδότη που απασχολείται αυτή τη στιγμή. Το αντίστοιχο ποσοστό για τον γυναικείο πληθυσμό φτάνει μόλις το 40%. Τέλος, οι άνδρες σκέφτονται περισσότερο το ξεκίνημα μιας δικής τους επιχείρησης από ότι οι γυναίκες, τόσο στην Ελλάδα (66%, σε σχέση με το 47% των γυναικών), όσο και στον κόσμο (68%, σε σχέση με το 51% των γυναικών).