Η Αύρα Λυράκη επιλέχτηκε από το U.S. Department of State και συγκεκριμένα από το Family Liaison Office ως η νέα Regional Global Employment Advisor for Eastern Europe έχοντας στην ευθύνη της 15 χώρες (Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cyprus, Georgia, Greece, Kosovo, Macedonia, Malta, Montenegro, Russia, Serbia, and Turkey).

To πρόγραμμα επικεντρώνεται στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη της κοινότητας των διπλωματών των ΗΠΑ καθώς και των μελών των οικογενειών τους μέσω συνεδριών coaching όσο και με τη διεξαγωγή workshops. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά επιλέγεται Ελληνίδα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο σε παγκόσμια κλίμακα απασχολεί συνολικά 20 άτομα.