Ο Όμιλος Adecco ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το γ’ τρίμηνο του 2008. Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, το μικτό κέρδος διατηρήθηκε στο 18%, ο κύκλος εργασιών έφτασε τα € 5.1 δις, ενώ τα οργανικά έσοδα μειώθηκαν κατά 4% σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2007.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007, τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:
– Κύκλος εργασιών € 5.1 δισ., μείωση 6% (οργανική μείωση: – 4%)
– Σταθερό μικτό περιθώριο κέρδους 18%
– Μείωση του EBITA margin κατά 30 μονάδες, στο 5%
– Eξαγορά Γαλλικής εταιρείας ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου Datavance.