Ο Όμιλος Adecco, ανακοίνωσε την εξαγορά της VSN, Inc., ηγέτιδα εταιρεία στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής στελέχωσης στην Ιαπωνία.

Το ποσό της εξαγοράς ανέρχεται στα 90 εκατ. ευρώ. Η VSN Inc. διπλασιάζει την παρουσία της Adecco στον τομέα της επαγγελματικής στελέχωσης στην Ιαπωνία και ενδυναμώνει την ισχυρή θέση του Ομίλου σε μία ελκυστική αγορά με διαρθρωτική ανάπτυξη. Η Adecco εκτιμά πως η συμφωνία θα λειτουργήσει αυξητικά στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) και θα ενισχύσει την οικονομική προστιθέμενη αξία (Economic Added Value – EVA) της Adecco κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου.

Η Adecco Ιαπωνίας είναι η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία, μετά τις εγχώριες, στην τοπική αγορά ανθρώπινου δυναμικού, με ισχυρή θέση στη στελέχωση υπαλλήλων γραφείου και με κορυφαία κερδοφορία.