Ο Όμιλος Adecco, ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το έτος 2008 καθώς και τα αποτελέσματα του δ’ τριμήνου του αντίστοιχου έτους.

Για το σύνολο του έτους 2008 οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 5%. Η εταιρεία συγκράτησε τις τιμές της και σημείωσε αύξηση στα μεικτά της κέρδη κατά 30 μονάδες, φτάνοντας στο 18,1%. Όσον αφορά στο τέταρτο τρίμηνο του 2008, οι πωλήσεις σημείωσαν μείωση κατά 14%, φτάνοντας τα € 4,6 δις.