Τη νέα υπηρεσία GDPR Compliance - Data Protection Officer (DPO) πρόσθεσε στο portfolio της η Bewise, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες που προέκυψαν σε εταιρείες από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία GDPR Compliance -DPO καλύπτει για πολλές εταιρείες την απαίτηση του κανονισμού για έναν ανεξάρτητο DPO, μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιηθεί για μεμονωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και ως ένα πλήρες μοντέλο ανάθεσης, με την ομάδα που δημιούργησε η Bewise, να καλύπτει προς το παρόν την Ελλάδα και την Κύπρο με εξειδικευμένα στελέχη σε εμπορικά και νομικά θέματα.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η υπηρεσία GDPR Compliance -DPO περιλαμβάνει συμβουλές σχετικά με τις διασφαλίσεις και τις πολιτικές προστασίας δεδομένων, εκτιμήσεις ετοιμότητας GDPR, προγράμματα προστασίας δεδομένων και εκπαίδευσης στελεχών, καθώς και υπεύθυνο επικοινωνίας μεταξύ εταιρείας και εποπτικής αρχής για θέματα που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων.