Η CQS, ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα παροχής υπηρεσιών Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών της, επέλεξε το πρόγραμμα OPTISHIFT, για τον βέλτιστο προγραμματισμό βαρδιών του προσωπικού της.

Η CQS χρησιμοποιεί την εξειδικευμένη λειτουργικότητα του OPTISHIFT για call centers ώστε να υπολογίζει τις επιχειρησιακές ανάγκες της σε ανθρώπινο δυναμικό, εξασφαλίζοντας το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης, με την παράλληλη αύξηση της αποδοτικότητας σε επίπεδο ανθρωποχρόνου.

Όπως αναφέρει και ο Αργύρης Ντάλης, MIS Manager της CQS: «Η ειδική λειτουργικότητα του OPTISHIFT για τηλεφωνικά κέντρα επιτρέπει την ασφαλή πρόβλεψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό ανά 30 λεπτά, βάσει παραμέτρων όπως το επίπεδο εξυπηρέτησης ή ο χρόνος αναμονής. Κατόπιν, η αυτοματοποιημένη πρόταση του συστήματος για τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών αυτών, διασφαλίζει τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας, δίνοντας στην εταιρεία μας ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».