Το InnovEra ERP, η ελληνικοποιημένη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 της Data Communication (datacomm.gr), πιστοποιήθηκε ως Certified for Microsoft Dynamics (CFMD), ανταποκρινόμενη πλήρως στα υψηλά πρότυπα της Microsoft για την ανάπτυξη λογισμικού από συνεργάτες της.

H πιστοποίηση χορηγήθηκε από την Lionbridge, επίσημο φορέα πιστοποιήσεων της Microsoft, έπειτα από μία σειρά επιτυχών δοκιμών βάσει αυστηρών κριτηρίων και με δεδομένη την ύπαρξη σημαντικού αριθμού πελατών που χρησιμοποιούν ήδη τη λύση InnovEra με επιτυχία. O Παναγιώτης Βασιλειάδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Data Communication δήλωσε σχετικά: «Η νέα πιστοποίηση Certified for Microsoft Dynamics από τη Microsoft, έρχεται να επιβεβαιώσει για μια ακόμη χρονιά την ποιότητα της λύσης InnovEra ERP. Παράλληλα όμως, επιβεβαιώνει την εμπειρία και την αξιοπιστία της Data Communication στο να προσαρμόζει διεθνείς λύσεις όπως το Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 στην ελληνική παγματικότητα, προσφέροντας πλήρη συμμόρφωση, αλλά και ενσωματώνοντας βέλτιστες πρακτικές».