Η ΔΟΕ και η Adecco ανανέωσαν τη συνεργασία τους για την υλοποίηση «Προγράμματος Υποστήριξης Αθλητών» διάρκειας έως το 2012.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενέργειες υποστήριξης αθλητών Ολυμπιακών Αγώνων στην ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας, μετά τη λήξη της αθλητικής τους δραστηριότητας.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης τριετίας της λειτουργίας του, το πρόγραμμα έχει ήδη υποστήριξει 3.000 αθλητές σε περισσότερες από 30 χώρες, οδηγώντας τους σε επαγγελματική αποκατάσταση και επιτυχία.