Οι Millennials είναι η γενιά που κρατά στα χέρια της το μέλλον! Για να τους προσελκύσουμε, πρέπει να τους γνωρίσουμε! Τι είναι αυτό που επιθυμούν στον εργασιακό χώρο? Είναι αλήθεια μια εγωκεντρική γενιά ή μήπως τους λείπει αυτό που ονομάζουμε συναισθηματική νοημοσύνη;.

Η ποικιλομορφία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της κοινωνίας μας. Η έννοια ποικιλομορφία είναι πολυσύνθετη και αφορά διαφορές που υπάρχουν στο φύλο, στην εθνικότητα αλλά και στην ηλικία.

Είναι γεγονός ότι ένας σύγχρονος εργασιακός χώρος χαρακτηρίζεται από ανομοιογένεια σχετικά με την ηλικία. Η γενιά που θα παίξει όμως πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος στον εργασιακό χώρο αλλά και των συνθηκών εργασίας είναι η γενιά που ονομάζεται «Millennials». Ποια είναι όμως αυτή η γενιά; Τι είναι αυτό που ζητούν από το εργασιακό τους περιβάλλον; Διαθέτουν αυτό που ονομάζουμε συναισθηματική νοημοσύνη;

Ως Millennials ορίζουμε τη γενιά όσων έχουν γεννηθεί από το 1981 έως το 2000. Πολλοί την αποκαλούν η γενιά του «Εγώ, εγώ, εγώ». Σύμφωνα με ποικίλες έρευνες, χαρακτηρίζονται από εγωισμό, υπερβολική αυτοπεποίθηση, ρεαλισμό αλλά και πολύ καλή προσαρμογή.Οι Millennials έχουν μεγαλώσει έχοντας στην διάθεση τους από πολύ μικρή ηλικία όλα τα εξελιγμένα τεχνολογικά επιτεύγματα. Ήταν η γενιά που μεγάλωσε παράλληλα με τη συνεχή τεχνολογική πρόοδο και είχε την ευκαιρία να αφομοιώνει άμεσα τις αλλαγές και να προσαρμόζεται σε αυτές με φυσικό τρόπο. Η χρήση των τεχνολογικών επιτευγμάτων και η γνώση τους, τους κάνει περιζήτητους στην αγορά εργασίας. Η γνώση της τεχνολογίας έχει δημιουργήσει μεγάλη αυτοπεποίθηση στους νέους, η οποία φτάνει να εκδηλώνεται πολλές φορές και ως ναρκισσισμός. Για αυτό ακριβώς τον λόγο έχουν χαρακτηριστεί και ως κακομαθημένη γενιά. Τι είναι αυτό που εκτιμά η γενιά αυτή σε σχέση με το εργασιακό της περιβάλλον; Τι είναι αυτό που θα κινητοποιήσει αλλά και θα δεσμεύσει τους νέους;

Παρά το γεγονός ότι η εποχή αυτή διακρίνεται για τον υψηλό βαθμό ανεργίας, πολλοί από τους Millennials έχουν δηλώσει ότι προτιμούν να δουλεύουν άμισθοι για κάποιο χρονικό διάστημα παρά να είναι άνεργοι. Επομένως, μεγαλύτερη σημασία για τους νέους επαγγελματίες έχει η δημιουργικότητα που αντλούν από την εργασία τους.Οι Millennials, σύμφωνα με έρευνες, εκτιμούν περισσότερο σε ένα εργασιακό χώρο τις ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης μέσω της εκπαίδευσης αλλά και την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Επίσης, θεωρούν εξίσου σημαντικό με την εργασία, τους φίλους τους και τον ισορροπημένο τρόπο ζωής.

Οι επαγγελματίες των Τμημάτων Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού προτείνουν την καθιέρωση ελαστικών ωραρίων εργασίας και την δημιουργία ενός χαλαρού εργασιακού περιβάλλοντος με την διοργάνωση εκδηλώσεων όπως «Early Friday», δηλαδή την καθιέρωση ημέρας εξόδου συναδέλφων που παρέχει ευκαιρίες για κοινωνική συναναστροφή.

Επιπλέον, οι νέοι θεωρούν ότι η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την επιτυχία. Για αυτό το λόγο εκτιμούν ιδιαίτερα την παροχή υποτροφιών ή την κάλυψη του κόστους για την συμμετοχή τους σε διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια. Ακόμα, επιθυμούν να αποκτούν νέες δεξιότητες και για αυτό τους αρέσει να συμμετέχουν σε διάφορα project, πράγμα που τους προσφέρει γνώσεις, εμπειρίες και την ευκαιρία συναναστροφής με άλλα άτομα.

Οι Millennials, έχοντας υπερβολική αυτοπεποίθηση, θέλουν να έχουν αυτονομία και να έχουν την ευκαιρία ανάληψης πρωτοβουλιών με απώτερο στόχο να ανιχνεύσουν μόνοι τους τον τρόπο διεκπεραίωσης των αρμοδιοτήτων τους και φυσικά να απολαύσουν την επιβράβευση. Πολλές φορές βέβαια υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους και έχουν αξιώσεις για προαγωγή χωρίς να είναι έτοιμοι. Για αυτό το λόγο, είναι επιτακτική η ανάγκη συχνής ανατροφοδότησης και αξιολόγησης της επαγγελματικής τους προόδου για να γνωρίζουν ποια βήματα έχουν να κάνουν ακόμα για την εξέλιξή τους.

Και ενώ οι εταιρείες ψάχνουν να οργανώσουν τεχνικές προσέγγισης των νέων, τους χαρακτηρίζουν αυτάρεσκους, ανυπόμονους και θεωρούν ότι δεν μένουν πιστοί σε μία εταιρεία. Είναι λοιπόν η γενιά των Millennials, η γενιά των κακών παιδιών ή μήπως η συμπεριφορά τους οφείλεται στην έλλειψη συναισθηματικής νοημοσύνης;

Σύμφωνα με τον ψυχολόγο Daniel Goleman, συναισθηματική νοημοσύνη ονομάζεται η ικανότητα του ανθρώπου για αυτοεπίγνωση, αυτοκυριαρχία και αυτοέλεγχο, η ευσυνειδησία του και η δυνατότητα να μπαίνει στη θέση των άλλων, να τους κατανοεί, να τους ακούει προσεχτικά, να μπορεί να ασκεί επιρροή, να επικοινωνεί ουσιαστικά και να συνεργάζεται.

Η συναισθηματική νοημοσύνη αφορά στο μέγιστο βαθμό την συμπεριφορά ενός ατόμου στην εργασία καθώς αποτελεί την βάση για τις συναισθηματικές ικανότητες που εκδηλώνονται στον εργασιακό χώρο. Τέτοιες είναι η αυτοεπίγνωση, η αυτορρύθμιση, κίνητρα συμπεριφοράς, ενσυναίσθηση και κοινωνικές ικανότητες.

Βάση ερευνών έχει αποδειχτεί ότι λόγω του καταιγισμού πληροφοριών της γενιάς αυτής, ο εγκέφαλος βρέθηκε απροετοίμαστος και δεν κατάφερε να ωριμάσει ιδίως τα κέντρα λήψης αποφάσεων και συλλογιστικής. Γι αυτό τον λόγο, υπάρχει έλλειψη συναισθηματικής νοημοσύνης.

Ευτυχώς, ένα μεγάλο σώμα ερευνών έχει αποδείξει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μια ικανότητα που διδάσκεται. Μήπως, λοιπόν, οι επαγγελματίες Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, πρέπει να στραφούν στο να βρουν τρόπους να καλλιεργήσουν την ικανότητα αυτή για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν εποικοδομητικά τις πολλές δυνατότητες της γενιάς των Millennials έτσι ώστε να χτίσουν ένα καλύτερο εργασιακό μέλλον;