Στο στελεχιακό δυναμικό της PEOPLE FOR BUSINESS, ως Partner, εντάσσεται από τον Απρίλιο του 2008 η Γκέρτη Φίλη.

Προέρχεται από την MANPOWER στην οποία κατείχε τη θέση της Director του τμήματος Professional. Έχει διατελέσει στέλεχος Executive Search στις εταιρείες StantonChase και ICAP, έχοντας την ευθύνη για την επιλογή ανωτέρων και ανωτάτων στελεχών στους χώρους του Marketing, Sales, HR, Logistics, Technical & Manufacturing.