Η Μαρινόπουλος εταιρεία καφέ μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε., εταιρεία που ιδρύει και λειτουργεί τα καταστήματα Starbucks στην Ελλάδα, επέλεξε τη λύση OPTISHIFT για τον προγραμματισμό βαρδιών των εργαζομένων της. Η Μαρινόπουλος εταιρεία καφέ μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε. εκμεταλλευόμενη την προηγμένη λειτουργικότητα του OPTISHIFT, προγραμματίζει βέλτιστα το προσωπικό στα καταστήματα Starbucks βάσει του προβλεπόμενου φόρτου εργασίας και επιτυγχάνει έτσι την κάλυψη των λειτουργικών της απαιτήσεων και του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών της χωρίς σπατάλη πολύτιμου ανθρωποχρόνου.

Όπως αναφέρει και ο Θοδωρής Γιαννακόπουλος, HR Director της εταιρείας: «Ο οργανισμός ήταν ήδη εξοικειωμένος με τον προγραμματισμό βαρδιών βάσει της πρόβλεψης πελατών και συναλλαγών και δεικτών όπως η παραγωγικότητα ανά κατάστημα. Επιλέξαμε το OPTISHIFT αφενός γιατί λειτουργεί με την ίδια λογική, οπότε αποτυπώνονται στο σύστημα βαρδιών όλες οι παράμετροι που ήδη χρησιμοποιούσαμε, αφετέρου λόγω της λειτουργικότητας του αυτόματου βέλτιστου προγραμματισμού, με την οποία διασφαλίζουμε τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος βαρδιών»