Η PricewaterhouseCoopers στην Ελλάδα (PwC), πραγματοποίησε εταιρικές συνδρομές των Partners και των διευθυντικών της στελεχών στο World Wide Fund for Nature WWF Ελλάς, ύψους €2.295.

Πρόκειται για μία συμβολική κίνηση με στόχο την ενίσχυση του έργου του WWF, που χρόνια τώρα έχει αποδείξει έμπρακτα ότι θέλει και προσπαθεί να προστατεύσει το περιβάλλον. Σε καιρούς συνεχών περιβαλλοντικών αλλαγών που ο πλανήτης μας απειλείται, οφείλουμε να κάνουμε το ελάχιστο για να εξασφαλίσουμε ένα υγιές μέλλον για τα παιδιά μας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της PwC, που εστιάζει και συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές και την ανάγκη όλων μας να συνεισφέρουμε ενεργά και δυναμικά στην προστασία του περιβάλλοντος.