Η Data Communication υλοποίησε το νέο πληροφοριακό σύστημα της Randstad Hellas μέλος του Ομίλου του δεύτερου μεγαλύτερου παρόχου υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στον κόσμο, εφαρμόζοντας τη λύση InnovEra ERP που βασίζεται στο παγκοσμίου φήμης Microsoft Dynamics NAV.

Στόχος της Randstad Hellas ήταν ο επανασχεδιασμός και η αναβάθμιση του εταιρικού πληροφοριακού συστήματος τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και αναφορών προς τον Όμιλο. Κύρια απαίτηση ήταν η ομαδοποίηση των στοιχείων και η συγκέντρωσή τους σε μία εφαρμογή ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα από όλα τα στελέχη.

Οι οικονομικές αναφορές προς τον Όμιλο έπρεπε να ακολουθούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) ενώ τα στοιχεία που αφορούν τις αμοιβές προσωπικού έπρεπε να μεταφέρονται αυτόματα από την εφαρμογή μισθοδοσίας Premium HRM της Data Communication που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Την κάλυψη των απαιτήσεων της Randstad Hellas υλοποίησε η Data Communication με την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του InnovEra ERP, το οποίο έχει δομηθεί πάνω στο Microsoft Dynamics NAV, εφαρμογή με περισσότερες από 60.000 εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο.

H Randstad Hellas πλέον καλύπτει τις εγχώριες ανάγκες καθώς και τις απαιτήσεις του Ομίλου για στατιστικές & οικονομικές αναφορές, χρησιμοποιώντας στοιχεία που είναι συγκεντρωμένα και εύκολα διαχειρίσιμα.