Το Regency Casino Mont Parnes (RCMP) χρησιμοποιεί το σύστημα OPTISHIFT για τον προγραμματισμό βαρδιών των εργαζομένων του. Το RCMP αξιοποιεί την προηγμένη λειτουργικότητα του OPTISHIFT προκειμένου να προγραμματίζει βέλτιστα τους εργαζόμενους σε διαφορετικές ειδικότητες (π.χ. κρουπιέρηδες, σερβιτόροι, υπεύθυνοι λειτουργίας, υποδοχή, κ.ά.), καθώς οι πολύ μεγάλες ομάδες εργαζομένων και το συνεχές ωράριο λειτουργίας καθιστούν τον προγραμματισμό των βαρδιών των εργαζομένων του ιδιαίτερα απαιτητικό.

Τέλος, το RCMP εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του προγράμματος των εργαζομένων του με την Εργατική Νομοθεσία και την αυτοματοποιημένη δημιουργία αναφορών προς το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, εξοικονομώντας χρόνο και διασφαλίζοντας την ορθότητα και την πληρότητα της πληροφορίας σε ολόκληρο τον κύκλο του προγραμματισμού εργασίας. Όπως αναφέρει η Φωτεινή Λόη, HR Director της εταιρείας:

«Οι πολύ μεγάλες ομάδες εργαζομένων που μοιράζονται το ίδιο πόστο, σε συνδυασμό με τον προγραμματισμό σε μηνιαία βάση, καθιστούν την κατάρτιση ενός αποτελεσματικού βαρδιολογίου άκρως απαιτητική. Το OPTISHIFT έχει όλη την απαραίτητη λειτουργικότητα ώστε να μας υποστηρίξει σε διαδικασίες που θα ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρες δίχως τη χρήση ενός πλήρους και εξειδικευμένου συστήματος».