Μετά από 14 χρόνια συνεργασίας, η Βενετία Κουσία αποχώρησε από την εταιρεία ManpowerGroup Ελλάδας, όπου κατείχε τη θέση Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου.

Ο Riccardo Barberis, Περιφερειακός Διευθυντής ΝΑ Ευρώπης της εταιρείας, διορίστηκε νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ManpowerGroup Ελλάδας, και θα διαδεχθεί την Βενετία Κουσία.