Η V+O GREECE υλοποιεί πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας «αγκαλιάζοντας» τον κοινωφελή οργανισμό The HOME Project, μία πρωτοβουλία που παρέχει ασφάλεια, υποστήριξη, προστασία, κοινωνική ένταξη και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στα παιδιά που έφτασαν στη χώρα μας εξαιτίας της προσφυγικής και ανθρωπιστικής κρίσης.

Η εν λόγω δράση αναπτύσσεται σε 3 επίπεδα: i) Στην παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και προβολής για την ανάδειξη του έργου του The Home Project μέσω δελτίων τύπου, συνεντεύξεων, αρθρογραφίας, δημιουργίας επικοινωνιακού υλικού και διοργάνωσης εκδηλώσεων, ii) Στη δημιουργία ομάδων εθελοντών – εργαζομένων της V+O, που αναλαμβάνουν τόσο τη δημιουργική απασχόληση και την ψυχαγωγία των παιδιών στους ξενώνες, όσο και τη συνοδεία τους σε εκδηλώσεις και δημιουργικές -εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε χώρους εκτός των ξενώνων και iii) Στη μηνιαία συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τα παιδιά του The Home Project με τη δημιουργία ειδικών σημείων συλλογής στα γραφεία της εταιρείας για το σκοπό αυτό.