«Μπορεί η επαγγελματική (και συνεχής) δικτύωση, η σωστή παρουσίαση του εαυτού μας και το επιχειρηματικό πνεύμα να μας βοηθήσουν περισσότερο ακόμα και απ’ τις εξειδικευμένες σπουδές»;

Στο άρθρο του Harvard Business Review, παρουσιάστηκαν οι λόγοι που στη σημερινή εποχή έχουν μεγαλύτερη αξία. Όπως τονίζεται στο άρθρο, οι κοινωνικοοικονομικές αλλαγές συμπαρέσυραν μαζί τους και μια «Νέα Εποχή» στην οποία για να καταφέρει κανείς να ξεχωρίσει πρέπει να αναδείξει την προσωπικότητά του και το χαρακτήρα του, περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο. Όσον αφορά στην παρουσίαση του εαυτού του, θα πρέπει να το διαχειριστεί κανείς ως μια «επωνυμία» (brand).

Με άλλα λόγια, να αναδείξει τον εαυτό του και τα ταλέντα του ως κάτι μοναδικό και να διαχειριστεί τη «φήμη» του (συμπεριλαμβανομένων και των social media). Όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα, έγκειται στην προσπάθειά να σχεδιάζει δημιουργικά το μέλλον του. Η ικανότητα της «ατομικής επιχειρηματικότητας» είναι η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με την απλή απασχόληση. Και αυτό γιατί κάποιος, σκεπτόμενος δημιουργικά και επιχειρηματικά για το μέλλον, μπορεί να συντηρήσει το όραμά του.

Τέλος, η επαγγελματική υπέρ- δικτύωση δεν έχει να κάνει με το αν είναι κανείς 24 ώρες την ημέρα και 7 μέρες την εβδομάδα online. Αντίθετα, αφορά στην ικανότητα του να επηρεάζει τον κύκλο του και να αποτελεί έμπνευση. Επιπλέον, αναφέρεται και στη δικτύωση για καλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία, αυτή δηλαδή που μεταφέρει ο ένας στον άλλον.