Μία νέα πολιτική αδειών για τους νέους γονείς παρουσίασε η Havas, στο πλαίσιο της στρατηγικής DEI που εφαρμόζει, παρέχοντας ίση άδεια στους εργαζομένους της, ανεξαρτήτως φύλου. Ειδικότερα, η εταιρεία θα εξασφαλίζει σε μητέρες και πατέρες που εργάζονται τουλάχιστον 3 χρόνια σε αυτήν, άδεια για 6 μήνες μετά τη γέννηση ή την υιοθεσία παιδιού, με το 100% των αποδοχών τους.

Για όσους εργάζονται στην εταιρεία μικρότερο διάστημα, η άδεια μετ’ αποδοχών θα ανέρχεται σε 6 ως 18 εβδομάδες. Επιπρόσθετα, η εν λόγω νέα πολιτική προβλέπει παροχές, όπως δάνεια υποστήριξης γονιμότητας, πληρωμένες άδειες μέχρι 5 ημέρες ετησίως ανά παιδί, γονική εκπαίδευση με ειδικό σύμβουλο κ.ά.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με τη δομή αποδοχών και την υποστήριξη που παρέχει η εταιρεία, στοχεύει να επηρεάσει θετικά το έμφυλο χάσμα αμοιβών στον κλάδο, ενώ, σε συνέντευξή του, ο Xavier Rees, UK Group Chief Executive της Havas Creative, δήλωσε ότι η εταιρεία θέλει να διατηρήσει τα ταλέντα της και όχι να τα αναγκάσει να στραφούν αλλού, προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες τους προτεραιότητες.

(Πηγή: Campaign)