Το πρόγραμμα «Solidarity Coaching» για το 2015 παρουσιάστηκε σε εκδήλωση του Συνδέσμου στις 27 Νοεμβρίου στον χώρο «+Αίσθημα», στην Αθήνα.

Καλεσμένοι ήταν ΜΚΟ που συμμετείχαν στο πρόγραμμα τα προηγούμενα έτη, καθώς και ΜΚΟ που επιθυμούσαν να δηλώσουν συμμετοχή για το 2015. Το Solidarity Coaching είναι μια δράση κοινωνικής συνεισφοράς που ξεκίνησε το 2011, με σκοπό ο Σύνδεσμος HCA να συμβάλλει έμπρακτα στην ενίσχυση των στόχων και την εύρυθμη λειτουργία μη κερδοσκοπικών – μη κυβερνητικών οργανισμών. Κύριος σκοπός του είναι η ανάπτυξη στελεχών ΜΚΟ μέσω coaching, από εθελοντές – μέλη του Συνδέσμου.
 
Σημειώνεται ότι οι στόχοι του προγράμματος εστιάζουν σε τέσσερις άξονες: στη βελτίωση της Ηγεσίας των ΜΚΟ, και μέσω αυτού των αποτελεσμάτων τους, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μελών μας /εθελοντών coach που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, στη συνεισφορά του HCA/EMCC Greece στην ελληνική κοινωνία, μέσω της εθελοντικής προσφοράς των μελών μας και στη προώθηση του coaching ,ως θεσμό και τρόπο ανάπτυξης και βελτίωσης ατόμων και οργανισμών στην Ελλάδα.