«Ανεξήγητη εξάντληση» δηλώνουν ότι αισθάνονται σήμερα οι πέντε στους δέκα Έλληνες εργαζόμενους, με τους τέσσερις στους δέκα να βιώνουν συγκρουσιακές καταστάσεις και τους τρεις στους δέκα να μην νιώθουν τόνωση της εργασιακής δέσμευσης έναντι των εταιρειών τους.

Αυτά είναι τα τρία σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας που διενήργησε η Hellas EAP, την περίοδο 2018 – 2019, σχετικά με τους εργαζόμενους και το πως επέδρασε στη συμπεριφορά, στην ψυχολογία και στην παραγωγικότητά τους, η οικονομική κρίση και οι αλλαγές που επήλθαν στις οργανωσιακές δομές των εταιρειών.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω ανώνυμη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 500 εργαζομένων, το 49% δήλωσε ότι αισθάνεται μια ανεξήγητη εξάντληση, παρά το γεγονός ότι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του δεν έχουν αλλάξει, με το 40% να επισημαίνει ότι το γενικότερο κλίμα των οργανωσιακών αλλαγών, όπως κι οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης, έχουν επιβαρύνει το κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας, επιφέροντας συχνές συγκρούσεις μεταξύ συναδέλφων.

Επιπροσθέτως, το 34% δήλωσε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που αισθάνεται ότι στη δουλειά του υφίσταται μόνο ως φυσική παρουσία (παρουσιασμός), το 23% δήλωσε πως νιώθει ότι λειτουργεί μόνο μηχανικά, δίχως να ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα ή/και την ποιότητα της εργασίας του, ενώ το 7% δήλωσε ότι χρησιμοποίησε Μη-Συνταγογραφούμενα Φάρμακα για να μειώσει το άγχος του. Τέλος, το 24% ανέφερε ότι απουσίασε από την εργασία του εξαιτίας κάποιου θέματος, για το οποίο κάλεσαν την 24/7 Γραμμή Υποστήριξης της Hellas EAP, και το 32% τόνισε ότι νιώθει πως δεν έχει αυξηθεί ή / και βελτιωθεί η εργασιακή δέσμευση απέναντι στον οργανισμό.