Έρευνα με τίτλο “Hellenic ESG Barometer”, πραγματοποιούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, και το CSR Hellas. Το Βαρόμετρο ESG θα αποτυπώσει τις απόψεις του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, της Ανώτατης Διοίκησης και του γενικού κοινού σχετικά με τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), ESG και Βιωσιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και τη σχέση τους με βασικούς παράγοντες που αποδεδειγμένα συνδέονται με την επιτυχημένη λειτουργία των επιχειρήσεων, όπως είναι το επίπεδο εμπιστοσύνης και δικαιοσύνης στο χώρο εργασίας, αλλά και η δέσμευση (engagement) που αισθάνονται οι εργαζόμενοι με την εταιρεία τους.

Παράλληλα, η έρευνα έχει ως στόχο την παροχή ενός πρακτικού εργαλείου εσωτερικού διαλόγου και αποτύπωσης των αντιλήψεων των ενδιαφερόμενων μερών (εργαζόμενοι, ηγέτες) των συμμετεχουσών εταιρειών, συμβάλλοντας στον μελλοντικό προγραμματισμό τους με σαφή δεδομένα ως προς την υπάρχουσα κατάσταση στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της κάθε επιχείρησης. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι ανοιχτή σε εταιρείες μεγαλύτερες των 50 εργαζομένων και είναι δυνατή μέσω εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου.

Τα αποτελέσματα του ESG Barometer αναμένεται να ανακοινωθούν το πρώτο εξάμηνο του 2023. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα λάβουν μία εξατομικευμένη, αναλυτική – και ανώνυμη – αναφορά σχετικά με τις αντιλήψεις των εργαζομένων διαφορετικών ιεραρχικών επιπέδων στη δική τους επιχείρηση συγκριτικά με το μέσο όρο των αντιλήψεων του συνόλου των εργαζομένων, αλλά και το μέσο όρο των αντιλήψεων των ηγετών των συμμετεχουσών εταιρειών.