Καθήκοντα Προέδρου της Henkel για την Ελλάδα και την Κύπρο ανέλαβε, από την 1η Ιουνίου, η Karolina Markiewicz-Kuskowska, συμπληρωματικά με τον ρόλο της ως Γενική Διευθύντρια της Henkel Consumer Brands (HCB).

Η K. Markiewicz-Kuskowska διαδέχεται τον Γιώργο Τσουνάκη, ο οποίος αποχωρεί στις 30 Ιουνίου, λόγω συνταξιοδότησης, μετά από 27 χρόνια θητείας σε διάφορες θέσεις ευθύνης στη Henkel Hellas.

Η Κ. Markiewicz-Kuskowska διαθέτει 20+ χρόνια εμπειρίας σε marketing, trade marketing και πωλήσεις για εταιρείες καταναλωτικών αγαθών, ενώ βρίσκεται στην εταιρεία από το 2013.