Ένα νέο πρόγραμμα ενδυνάμωσης για γυναίκες με τίτλο «Κύκλος Ενδυνάμωσης» δημιουργεί ο τομέας Laundry & Home Care της Henkel, σε συνεργασία με τα My market και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Women On Top. Ειδικότερα, στόχος του προγράμματος, στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν 40 γυναίκες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε μία σειρά τεσσάρων διαδικτυακών συναντήσεων του Women On Top για τη Διαχείριση της Αλλαγής, αποτελεί η ψυχική ενίσχυση των γυναικών και η καλλιέργεια της προσωπικής τους ανθεκτικότητας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου.

Σημειώνεται ότι ο «Κύκλος Ενδυνάμωσης» θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 26 Οκτωβρίου και θα στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων αυτοφροντίδας, προσαρμοστικότητας, οράματος και ανθεκτικότητας, ενώ οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην ιστοσελίδα womenontop.gr, στην οποία οι ενδιαφερόμενες θα κληθούν να απαντήσουν σε δύο ερωτήσεις, από τις 9 Σεπτεμβρίου έως τις 22 Σεπτεμβρίου, με όσες επιλεγούν να ενημερώνονται ως τις 28 Σεπτεμβρίου.