Σύμφωνα με εκπροσώπους της εταιρείας, η HP πρόκειται να δαπανήσει ένα δις. δολάρια για αυτοματοποιημένα data centers και άλλες λειτουργίες, που θα έχει ως αποτέλεσμα την περικοπή 9.000 θέσεων εργασίας, μέσα στα επόμενα χρόνια.

Μάλιστα, προεξοφλείται το ότι ο σχετικός ανασχεδιασμός θα εξοικονομήσει ετησίως περίπου 500 έως 700 εκατ. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα η εταιρεία σκοπεύει να αντικαταστήσει περίπου τις 6.000 χιλιάδες από τις χαμένες θέσεις ώστε να αυξήσει τις παγκόσμιες πωλήσεις της και τις πηγές παράδοσης. Σήμερα η HP αριθμεί περίπου 300.000 εργαζόμενους.

Πηγή: The Wall Street Journal