Η Dale Carnegie Training διοργανώνει σεμινάριο με θέμα High Impact Presentations στο ξενοδοχείο Stratos Vassilikos στις 18 και 19 Νοεμβρίου.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη όλων των επιπέδων, τα οποία χρειάζεται να κάνουν αποτελεσματικές παρουσιάσεις μπροστά σε οποιοδήποτε κοινό. Περισσότερες πληροφορίες στο www.dalecarnegie.gr.