Αναδρομική αύξηση από την 1η Ιουλίου των βασικών μισθών και ημερομισθίων κατά 1% και από την 1η Ιανουαρίου του 2015 κατά 1,5% προβλέπει η νέα επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας που υπέγραψαν η «Ιονική Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.» και η «Ένωση υπαλλήλων του Χίλτον Αθηνών».

Η σύμβαση προβλέπει, επιπρόσθετα, την κάλυψη εξόδων μεταφοράς με ταξί στη βραδινή βάρδια, δώρο σε είδος αξίας 100 ευρώ, μία ημέρα επιπλέον άδεια για όσους συμπληρώνουν 20ετή προϋπηρεσία κ.ά.