Σύμφωνα με την έκθεση της Hired, στοιχεία της οποίας παρουσιάζει ο ΣΕΠΕ, τα εξειδικευμένα και έμπειρα ταλέντα στον τομέα της τεχνολογίας έχουν αυξημένες προσδοκίες σε μισθολογικό επίπεδο για τους επόμενους μήνες, ενώ οι μισθοί για τους εργαζόμενους στον κλάδο συνεχίζουν να αυξάνονται. Αναλυτικότερα, βάσει της εν λόγω έκθεσης, μόνο το 3% των εργαζομένων στον χώρο της τεχνολογίας αναμένει ότι ο μισθός του θα μειωθεί τους επόμενους μήνες, με το 40% να πιστεύει ότι ο μισθός του θα παραμείνει ίδιος και το 57% ότι θα αυξηθεί.

Το 74%, μάλιστα, τονίζει πως το να μην πάρει αύξηση είναι επαρκής λόγος για να αναζητήσει άλλη εργασία. «Η ανάγκη για ταλέντα αυξάνεται διαρκώς, αλλά ο αριθμός των εργαζομένων δεν επαρκεί για την κάλυψη της συνολικής ζήτησης.

Για να επιταχύνουν τις προσλήψεις τους και να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες για επιπλέον προσωπικό, οι εταιρείες προσλαμβάνουν νέους υποψηφίους με λιγότερη εμπειρία και επενδύουν στην ανάπτυξή τους», διαπιστώνει η έκθεση «State of Tech Salaries 2021» της Hired, εταιρείας του ομίλου Adecco και επισημαίνει καταληκτικά πως αυτή η πρακτική οδηγεί σε πτώση του μέσου όρου των μισθών, καθώς αυξάνονται οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, που αναλαμβάνουν ρόλους στους οργανισμούς.