Σύμφωνα με έρευνα της HireVue, με δείγμα 1.142 στελέχη του HR από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, το 86% των συμμετεχόντων υποστήριξε ότι το Diversity και το Inclusion αποτελεί προτεραιότητα στις μετά-covid διαδικασίες προσλήψεων και πως η τηλεργασία είναι πιθανό να συμβάλλει στην επίτευξη των D&I στόχων, αφού επιτρέπει τη διεύρυνση της δεξαμενής των ταλέντων. Επιπροσθέτως, βάσει της εν λόγω έρευνας, το 92% των ερωτηθέντων δεν θεωρεί, πλέον, την τοποθεσία ως εμπόδιο στη διαδικασία του recruitment, με το 45% να υποστηρίζει ότι θα διευρύνει τις προσπάθειές του, προκειμένου να συμπεριλάβει υποψηφίους από «μη παραδοσιακές τοποθεσίες» και τον ένα στους τρείς να τονίζει ότι θα επανεξετάσει τις αγγελίες του και, αν χρειαστεί, θα τις αναπροσαρμόσει, έτσι ώστε να είναι πιο συμπεριληπτικές. Τέλος, το 32% των συμμετεχόντων υπογράμμισε ότι είναι αντιμέτωπο με «σημαντικές» περικοπές στο budget και το 28% ότι αντιμετώπισε εμπόδια όπως είναι ο αυξημένος όγκος εργασίας, οι μειωμένοι πόροι και μια πληθώρα διαχειριστικών καθηκόντων.