Οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται από ένα Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) έχουν ολοένα και μεγαλύτερη επίδραση στην πορεία κάθε εταιρείας στις μέρες μας.

Οι Πρόεδροι αλλά και τα άτομα που είναι επιφορτισμένα με την επιλογή των Μελών του ΔΣ, τείνουν να επικεντρώνονται περισσότερο στις δεξιότητες και στις ικανότητες των Μελών τους, έτσι ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στο έργο τους.

Οι καιροί που οι εταιρείες επέλεγαν Μέλη για το ΔΣ με γνώμονα το γεγονός ότι «ο Γιώργος και η Μαρία είναι καλοί άνθρωποι» αποτελούν πλέον παρελθόν καθώς έχει αποδειχθεί πως πρέπει να δίνεται η πρέπουσα σημασία και βαρύτητα στην επιλογή αυτή. Τα πιο αποτελεσματικά και παράλληλα επιτυχημένα Μέλη θεωρούνται εκείνα που μπορούν να προσφέρουν πειστικές και εμπεριστατωμένες απόψεις – επί ενός ευρέος φάσματος επιχειρηματικών θεμάτων – απόψεις με οξυδέρκεια, σωστή κρίση, σοφία και την ικανότητα να κερδίζουν το σεβασμό και την προσοχή των συναδέλφων τους.

Λαμβάνοντας υπόψη την πολύχρονη εμπειρία της Taplow Hellas στην Επιλογή Μελών ΔΣ προτείνουμε τους παρακάτω απλούς κανόνες και τακτικές που ένα Μέλος ΔΣ πρέπει να υιοθετεί:
• Τα Μέλη ΔΣ δεν πρέπει μόνο να ασκούν επιρροή επί της εταιρικής διακυβέρνησης. Είναι απαραίτητο να εκφράζουν γνώμη και άποψη για όλα τα εταιρικά ζητήματα και να αντιπαραθέτουν τα επιχειρήματά τους μέσω debate.
• Έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία το να κερδίζει κανείς το σεβασμό των Εκτελεστικών Διευθυντών. Βέβαια ο σεβασμός δεν κερδίζεται μόνο μέσω της ποιοτικής συνεισφοράς ενός Μέλους στο επίπεδο λήψης αποφάσεων, αλλά και μέσω του τρόπου επικοινωνίας του.
• Η προετοιμασία πριν από κάθε Συνεδρίαση ΔΣ είναι απαραίτητη και επιτυγχάνεται μέσα από τη μελέτη των προτάσεων που τίθενται ενώπιον του ΔΣ και τη δημιουργία της άποψης και της γραμμής που θα ακολουθήσει το Μέλος. Σε περίπτωση διαφωνίας με κάποια πρόταση συστήνεται να προηγείται ενημέρωση στον Πρόεδρο ή στο Μέλος του ΔΣ που την έχει προτείνει, πριν την έναρξη της συνάντησης.
• Συστήνεται η συχνή επικοινωνία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Πρόεδρο και τους Εκτελεστικούς Διευθυντές ακόμα και στην περίοδο μεταξύ των συνεδριάσεων του ΔΣ, ειδικά εάν το Μέλος μπορεί να τους βοηθήσει να μοιραστούν ένα πρόβλημα ή ένα θέμα μαζί του.
• Καλό είναι κάθε Μέλος να επισκέπτεται τους χώρους της εταιρείας καθώς είναι σημαντικό να γνωρίζει καλά την εταιρεία και τους ανθρώπους της. Στη συνέχεια, η αποστολή μίας σύντομης αναφοράς στον Διευθύνοντα Σύμβουλο με κάποιες παρατηρήσεις είναι σίγουρο ότι θα είναι εποικοδομητική.
• Η συμμετοχή σε εταιρικές εκδηλώσεις και σημαντικά γεγονότα της εταιρείας είναι αναμφίβολα χρήσιμη. Ένα πραγματικό και ουσιαστικό μέλος της εταιρείας αυτής, όχι μόνο αισθάνεται αλλά και δείχνει ενθουσιασμό και ενδιαφέρον για τα όσα συμβαίνουν.
• Προτείνεται η αποφυγή έγερσης θεμάτων κατά την ώρα της συνεδρίασης, τα οποία θα ήταν προτιμότερο να συζητηθούν εκτός του ΔΣ, είτε με τον Πρόεδρο είτε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο προσωπικά.
• Είναι συχνό φαινόμενο, Μέλη του ΔΣ που ενδεχομένως είναι απολύτως ικανά να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην πορεία μιας εταιρείας, να βλάπτουν την φήμη τους υιοθετώντας από πολύ νωρίς μια αυστηρή και καμιά φορά επιτακτική συμπεριφορά στην προσπάθειά τους να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει ένας καλός κανόνας σύμφωνα με τον οποίο δεν πρέπει να μιλά κανείς ως ειδικός και με απόλυτο τρόπο πριν από την τρίτη του συνεδρίαση στο ΔΣ.

TAPLOW HELLAS LTD
Πατρόκλου 1 & Παραδείσου, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα
T: +30 210 6753471, F: +30 210 6753470
E:
[email protected], W: www.taplowgroup.gr.