Την πρωτοβουλία HP Futures ανακοίνωσε η HP, με στόχο την προώθηση και προαγωγή της καινοτόμου σκέψης για τη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και δίκαιου μέλλοντος για την εκπαίδευση.

Το HP Futures, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μάθησης (GLC), είναι ένα πολυμερές και διεπιστημονικό δίκτυο που αποτελείται από περισσότερους από 100 διεθνείς thought leaders στον τομέα της εκπαίδευσης – από τον ακαδημαϊκό και κυβερνητικό χώρο έως τον κλάδο των επιχειρήσεων και την κοινωνία των πολιτών.

Στο πλαίσιο του, τα μέλη θα μοιραστούν εκθέσεις με τους ηγέτες σε όλο το εκπαιδευτικό οικοσύστημα, στις οποίες θα επισημαίνονται προτάσεις που μπορούν να αναληφθούν, προσδιορίζοντας παράλληλα πώς και πού η τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Επιπλέον, η εταιρεία συνεργάζεται με το GLC για τη διοργάνωση ενός Hackathon Τεχνητής Νοημοσύνης, με σκοπό να δοκιμάσει την ακρίβεια του περιεχομένου που παράγεται με τεχνητή νοημοσύνη για την εκπαίδευση και να διερευνήσει πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας.