Η ψηφιακή επανάσταση έχει δημιουργήσει ένα πολύπλοκο περιβάλλον όπου ο πελάτης έχει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μέσω των κοινωνικών δικτύων. Η οργάνωση των εταιρειών και των τμημάτων HR θα πρέπει να μεταμορφωθεί για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της νέας εποχής.

Η ταχύτητα με την οποία προχωρά η καινοτομία απαιτεί να εφεύρουμε από την αρχή την οργάνωση και τις πρακτικές γύρω από τον άνθρωπο. Τα τμήματα HR επίσης θα πρέπει να εξελίξουν τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται. Τα συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις επιχειρήσεις σχετίζονται με project μεγάλης διάρκειας, θέσπιση προτεραιοτήτων βάσει της ανάγκης του business και όχι βάση της ανάγκης των πελατών, καθυστερήσεις στις παραδόσεις, γκρι ζώνες στις αρμοδιότητες, ιεραρχία στη λήψη αποφάσεων που στερούν την ευελιξία των ομάδων.

ΑGILE ΕΠΟΧΗ & Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Είναι ένας νέος διαφορετικός τρόπος εργασίας, όπου η αλλαγή είναι συνεχής, η αποτελεσματικότητα έρχεται μέσα από δοκιμές και feedback, μετράει την επιτυχία μέσω των αποτελεσμάτων, και όχι με το τι απαιτείται να γίνει για να φτάσουμε εκεί, καθώς και επιτρέπει στις μικροομάδες να αποφασίζουν τις προτεραιότητές τους, για να επιτύχουν τους στόχους τους.

Για να περάσουμε στην εποχή του HR 3.0, η μεταμόρφωση προς τον «agile» τρόπο εργασίας ξεκινάει υιοθετώντας 3 βασικές αρχές:

  • Αλλαγή του τρόπου οργάνωσης της HR ομάδας: Σχεδιασμός ρόλων με ξεκάθαρα accountabilities και ΚPIs, που θα επιτρέπουν την αυτόνομη λήψη αποφάσεων. Ενσωμάτωση στην ομάδα ανθρώπων με διαφορετικές δεξιότητες όπως ανάλυση δεδομένων, marketing και digital marketing, social media, user experience. Eκπαίδευση των ομάδων σε μεθοδολογίες με πελατοκεντρική προσέγγιση (π.χ. συνεντεύξεις user experience (UX), design thinking) όπως και εκπαίδευση σε μεθοδολογίες συλλογικής νοημοσύνης (π.χ. τεχνικές brainstorming, τεχνικές ενδυνάμωσης της ομάδας). Οργάνωση του τμήματος με product οwners που έχουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό αλλά και τη συνεχή βελτιστοποίηση κάθε προϊόντος παίρνοντας feedback από τους χρήστες.
  • Αgile Project Management: Επιλογή του project βάσει της ανάγκης των εσωτερικών/ εξωτερικών πελατών. Οργάνωση κάθε project με διατμηματική ομάδα σε κύκλους των 10 ημερών. Δημιουργία ενός πρώτου προϊόντος (Minimum Viable Product), feedback από τον εσωτερικό πελάτη και προσαρμογή.
  • Αλλαγή της νοοτροπίας και της κουλτούρας: Αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι της αλλαγής. Προσανατολίζομαι στον εσωτερικό πελάτη και στην εξυπηρέτηση της ανάγκης του. Μαθαίνω να αποτυγχάνω. Ακούω και αποδέχομαι το feedback, μαθαίνω γρήγορα από αυτό, εξελίσσομαι και εφαρμόζω. Καταλαβαίνω την αξία της συλλογικής νοημοσύνης.

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
To πρώτο βήμα είναι η κατανόηση και η εκπαίδευση. Αναμφίβολα, θα σύστηνα την επίσκεψη σε έναν οργανισμό που το εφαρμόζει ήδη. Ταυτόχρονα, είναι σημαντική η εκπαίδευση στο πώς δουλεύουν τα agile μοντέλα και στον τρόπο αλλαγής του μοντέλου ηγεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, ας δώσουμε ένα παράδειγμα εφαρμογής στο τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη ενός νέου εκπαιδευτικού προϊόντος: Οργάνωση ομάδας έργου: Ορισμός product owner που έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και συνεχούς βελτίωσης του προϊόντος. Δημιουργία διατμηματικής ομάδας σχεδιασμού του προϊόντος με ειδικότητες ανάλυσης δεδομένων, ψηφιακής απεικόνισης κ.ά. Σχεδιασμός και Αgile Project Management: Αναγνώριση των αναγκών εκπαίδευσης μέσω συνεντεύξεων χρηστών για τα υπάρχοντα προϊόντα ή σχεδιασμός της εκπαίδευσης μαζί με τους χρήστες με τη μεθοδολογία του design thinking. Οργάνωση των προτεραιοτήτων του project με απόφαση της ομάδας σε κύκλους των 10 ημερών. Δημιουργία ενός πρωτότυπου της εκπαίδευσης (minimum viable product), υλοποίηση, feedback, μέτρηση και βελτιστοποίηση. Απαραίτητο στοιχείο του agile είναι η μέτρηση, οπότε σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βρούμε έναν ή περισσότερους τρόπους μέτρησης των δεξιοτήτων. Νοοτροπία και κουλτούρα: Αναγνωρίζω ότι οι ανάγκες εκπαίδευσης εξελίσσονται με ταχύτατο ρυθμό και οι εκπαιδεύσεις θα πρέπει να ακολουθούν αυτό τον ρυθμό.

HR 3.0: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
Τα βήματα, λοιπόν, προς την κατεύθυνση ενός agile τρόπου λειτουργίας τα οποία θα ακολουθήσει ένας οργανισμός αφορούν στη Δημιουργία πιλοτικής/ων ομάδας/ων εφαρμογής αλλά και να μάθουμε τι κάνουμε καλά και τι όχι. Ταυτόχρονα, η επικοινωνία σε όλο τον οργανισμό για τα οφέλη του νέου τρόπου συνεργασίας είναι κρίσιμης σημασίας. Η κύρια μεταμόρφωση θα έρθει από το ότι «κάθε μέλος της ομάδας έχει τη δύναμη της απόφασης (με διαφάνεια στην επικοινωνία και στη συνεργασία), ενώ κάθε μέλος της ομάδας κάνει τον άλλον να αισθάνεται υπεύθυνος». Είναι ωραία να δουλεύεις agile! Αξίζει η δοκιμή!