Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το HR Breakfast Interactive workshop της Randstad Hellas με θέμα «Ανακοινώνοντας τα δυσάρεστα νέα», την Τρίτη 8 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Στράτος Βασιλικός.

Η εξειδίκευση της Randstad σε Προγράμματα Επαγγελματικής Επανατοποθέτησης (Outplacement) της δίνει τη δυνατότητα να διαπιστώσει τις συνέπειες των διαφόρων χειρισμών της ανακοίνωσης της λήξης συνεργασίας, τόσο από τη σκοπιά του αποχωρούντα / Outplacement συμμετέχοντα όσο και από τη μεριά του στελέχους που ανακοινώνει τη λήξη.

Στόχος του workshop, στο οποίο παρευρέθησαν πάνω από 160 στελέχη, από διάφορους κλάδους, από όλη την Ελλάδα, ήταν να παρουσιαστεί στους συμμετέχοντες η διαχείριση της ανακοίνωσης λήξης συνεργασίας και οι πιθανές επιπτώσεις της. Στο πλαίσιο αυτό, αν και αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχουν ιδανικές λύσεις, η Randstad παρουσίασε τη σημασία μιας σωστής προετοιμασίας καθώς και λάθη που μπορούν να αποφευχθούν από την εταιρεία και το στέλεχος που ανακοινώνει τη λήξη συνεργασίας.

Επιπλέον, έγινε αναφορά σε σημεία του σεμιναρίου που παρέχουν στους Διευθυντές Προσωπικού και στα στελέχη πρώτης γραμμής («Breaking the Bad News» ®) και σε συγκεκριμένες εμπειρίες τους με συμμετέχοντες από τα προγράμματα Outplacement. Τέλος, η Λ. Καρακατσάνη, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού της UCB Hellas και δύο στελέχη που συμμετείχαν σε προγράμματα Outplacement παρουσίασαν την εμπειρία τους αναφορικά με τα προγράμματα Outplacement της Randstad.