Μια πραγματικά αναγνωρισμένη διεθνώς προσωπικότητα στο χώρο της τεχνολογίας των συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού θα δώσει το παρόν στο HR Effectiveness Conference.

Η N. Bloom έχει δημιουργήσει το μόνο vendor-neutral HRM μοντέλο και αρχιτεκτονικής εφαρμογής «starter kits». Αυτή η πνευματική ιδιοκτησία έχει κατοχυρωθεί και έχει χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρο τον κλάδο ενώ δεν αποτελεί απλά ένα state-of-the-art έργο αλλά και μια πολύτιμη βάση και έναν καθοριστικό οδηγό για πολλά από τα σημερινά μοντέλα HRM και την αρχιτεκτονική λογισμικών.

Η N. Bloom είναι ένας δεινός συνήγορος της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων και των συστήματα HRM, κατά βάση για την κοινότητα των τελικών χρηστών. Μάλιστα, επικεντρώνεται κυρίως στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ηγεσία του HR για την επίτευξη των επαναστατικών εξελίξεων στα αποτελέσματα της οργανωτικής απόδοσης, μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης του HR που επιτυγχάνεται με τη συνδρομή της τεχνολογίας.

Η δίωρη παρουσίασή της στο συνέδριο θα χωριστεί δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα υπάρξει ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των προκλήσεων που ενυπάρχουν σ’ αυτό καθώς και παρουσίαση του οράματος, της στρατηγικής και των αποτελεσμάτων που προσδοκούν οι οργανισμοί. Στο δεύτερο μέρος, πάντα με πρακτική διάσταση, η ομιλήτρια θα αναφερθεί σε στρατηγικές HRM, αποτελέσματα και σχεδιασμό και θα καταλήξει στην αναλυτική παρουσίαση συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.