Την αυταπόδεικτη αξία των διεθνών ομιλητών του συνεδρίου και τις ενδιαφέρουσες και χρήσιμες παρουσιάσεις τους θα συμπληρώσουν ιδανικά Έλληνες ομιλητές και διαδραστικά panels discussion.

Το περιεχόμενο θα εμπλουτιστεί από τις εμπειρίες καταξιωμένων στελεχών που διαθέτουν άποψη και για την ελληνική πραγματικότητα και τις προκλήσεις της και που έχουν βιώσει και αξιοποιήσει την τεχνολογία όχι μόνο προς όφελος των τμημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και προς όφελος των συνολικών εταιρικών αποτελεσμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο του συνεδρίου θα εμπλουτιστεί με δύο panels discussion. Στο ένα θα κατατεθούν απόψεις από Γενικούς Διευθυντές, CEOs, IT Directors, Line Managers αναφορικά με το πώς εισπράττουν τα οφέλη των τεχνολογιών του HR αλλά και τα μεμπτά σημεία τέτοιου είδους εφαρμογών.

Στο δεύτερο panel, στελέχη του HR θα παρουσιάσουν πρακτικά παραδείγματα από τεχνολογικά συστήματα που «υπηρετούν» του στόχους των Διευθύνσεων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ενώ θα συζητήσουν τις τάσεις, τις προοπτικές και τα προβλήματα στο πλαίσιο υλοποίησης και αξιοποίησης τεχνολογικών λύσεων.