Το περιοδικό HR PROFESSIONAL και η BOUSSIAS διοργανώνουν ένα συνέδριο που στόχο έχει την ενημέρωση αλλά και την ενεργή συμμετοχή της κοινότητας του HR.

Το HR Effectiveness Conference, έχει κεντρικό θέμα την αποτελεσματικότητα του HR αλλά και όλες εκείνες τις παραμέτρους που την επηρεάζουν. Δεδομένου ότι το τμήμα HR δεν ορίζεται από αυτά που κάνει αλλά από τα επιχειρηματικά αποτελέσματα που παραδίδει, στο πλαίσιο του συνεδρίου θα αναλυθούν εκτενώς θέματα όπως η αυτοματοποίηση των λειτουργιών του HR, το outsourcing, το e-learning, οι τεχνολογίες HRM, οι μετρικές κ.ά. Έλληνες και διεθνείς ομιλητές θα μοιραστούν τις εμπειρίες και τις απόψεις τους και θα παρουσιάσουν την πρακτική διάσταση της αποτελεσματικότητας.