Βραβεία HR Excellence Awards αποφάσισε να προκηρύξει από την εφετινή χρονιά το Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΜΑΔ) της ΕΕΔΕ, φιλοδοξώντας να αποτελέσουν ένα νέο θεσμό για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που λειτουργούν στη χώρα μας.

Με την επιστημονική συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του ALBA και του DEREE, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας του Ινστιτούτου για ενδυνάμωση του Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού, τα βραβεία αυτά στοχεύουν στην αναγνώριση, ανάδειξη και επιβράβευση επιτυχημένων πρωτοβουλιών, αποτελεσματικών πρακτικών, καινοτόμων εργαλείων και μεθοδολογιών τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε επιστημονικό επίπεδο, που δύνανται να αποτελέσουν παραδείγματα προς μίμηση σε μία κοινωνία, μία επαγγελματική κοινότητα και ένα επιχειρηματικό κόσμο που καταβάλλει αξιέπαινες προσπάθειες ανάκαμψης και επιβίωσης.

Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα κρίνονται οι υποψηφιότητες σε κάθε τομέα περιλαμβάνουν: την περιγραφή και ανάλυση κάθε περίπτωσης, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή λύσης, την υλοποίηση και τα επιχειρηματικά αποτελέσματα έναντι των στρατηγικών στόχων.

Οι υποψηφιότητες θα αφορούν σε στρατηγικές, βέλτιστες πρακτικές, καινοτόμες εργασίες, μεθοδολογίες, εργαλεία και έρευνες που αναπτύχθηκαν και πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα ή στην Κύπρο την περίοδο Ιανουαρίου 2010 – Δεκεμβρίου 2011.