Η αποτύπωση του τρόπου εξέλιξης του HR κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών καθώς και η διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου ικανοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες τόσο για τη λειτουργία του όσο και για η συνεργασία με τις υπόλοιπες επιχειρησιακές λειτουργίες, εξετάσθηκαν αναλυτικά κατά τη διάρκεια του HR Forum 2013 που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος.

Το συνέδριο με θέμα «HR: Today, Tomorrow and Beyond» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 7 Μαρτίου 2013 στο ξενοδοχείο Grande Bretagne. Κεντρικός εισηγητής του ήταν ο Allan Freed, ανώτατος στελεχιακός σύμβουλος, RBL Group, ο οποίος παρουσίασε και ανέλυσε τα αποτελέσματα της «Έρευνας Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού» που πραγματοποιήθηκε από τον Όμιλο. Σύμφωνα με τον ίδιο η εξέλιξη του τμήματος HR τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή, όμως οι απαιτήσεις για το τμήμα θα εξελιχθούν ακόμη πιο γρήγορα στην πορεία.

Με δεδομένο ότι οι παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος (τεχνολογία, περιβάλλον, οικονομία κ.ά.) έχουν αλλάξει ριζικά, αναγκαιότητα αποτελεί και η εξέλιξη των δεξιοτήτων-ικανοτήτων του τμήματος, ώστε να διαμορφωθεί μία κοινή πορεία και επίτευξη των στρατηγικών στόχων σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Οι επαγγελματίες του χώρου οφείλουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις τάσεις των παραγόντων αυτών, αλλά ταυτόχρονα να αποτελούν βασικούς συμμέτοχους και στο εσωτερικό της εταιρείας.

Κρίσιμης σημασίας για τον A.Freed αποτελούν οι ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν τα στελέχη ως απόρροια των νέων, περισσότερο απαιτητικών, αναγκών που διαμορφώνουν οι συνθήκες. Η δημιουργία αξίας τόσο στο εσωτερικό της εταιρείας όσο και εξωτερικά είναι αρκετά σημαντική για όλους. Απαραίτητη προϋπόθεση ωστόσο, αποτελεί η εμπιστοσύνη πάνω στην οποία θα χτιστούν οι συνεργασίες, καθώς επίσης και ο βαθμός δέσμευσης που παρουσιάζουν στον εταιρικό στρατηγικό στόχο.

Η διαχείριση ταλέντων καθώς επίσης και η προαγωγή της ομαδικής εργασίας συμβάλλουν ουσιαστικά στη σύνδεση του εξωτερικού περιβάλλοντος με το εσωτερικό ενός οργανισμού. Το τμήμα HR, σύμφωνα με τον ίδιο οφείλει να επικεντρώνεται στη στρατηγική τοποθέτηση της επιχείρησης, η οποία προϋποθέτει τα στελέχη να γνωρίζουν με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο το business, τους εταιρικούς στόχους και τα σημεία όπου διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό τους.

Η αξιοπιστία που αποπνέει το τμήμα είναι εξίσου σημαντικός παράγοντας, ενώ η πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες θεωρείται απαραίτητη για το νέο ρόλο που φαίνεται να αναλαμβάνουν. Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας πολλές φορές το τμήμα HR καλείται να ηγηθεί της αλλαγής, ενώ νέες δεξιότητες κρίνονται απαραίτητες για το καινοτόμο πνεύμα που οφείλει το τμήμα να αναδεικνύει.

Η δημιουργία μίας στρατηγικής που να συνδέει τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού με την εταιρική κουλτούρα θεωρείται για άλλη μία φορά κρίσιμης σημασίας, ενώ η δομή του τμήματος HR οφείλει σε μεγάλο βαθμό να αντανακλά τη δομή που παρουσιάζει ολόκληρη η εταιρεία. Τέλος, σύμφωνα με τον ίδιο τα στελέχη του HR θα πρέπει να ενσωματώνουν τις τεχνολογικές εξελίξεις στη στρατηγική τους.

Ο εκσυγχρονισμός των Δεξιοτήτων των Στελεχών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Στο πρώτο πάνελ συζήτησης του συνεδρίου με συντονιστή τον Ιωάννη Νικολάου, Επίκουρο Καθηγητή Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη συμμετοχή των Βερώνη Παπατζήμου, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG, Σπύρο Δήμου Associate Director Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης της Hay Group, Αρτέμη Μυρόπουλο, Διευθύνων Σύμβουλο της Linkage Greece και Γιώργο Χάρο, Executive Director της ICAP People Solutions αναλύθηκε εκτενώς η ανάγκη εκσυγχρονισμού των δεξιοτήτων των στελεχών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σύμφωνα με την Β. Παπατζήμου για την επιλογή του προσωπικού δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα competencies, που περιλαμβάνουν τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για κάθε θέση εντός της εταιρείας. «Απαιτητικά έργα και κρίσιμο ρόλο καλούνται να αναλάβουν τα στελέχη HR» ανέφερε σχετικά, ενώ οι ικανότητες που θεωρούνται απαραίτητες για το τμήμα αυτό είναι η αναλυτική και συνθετική ικανότητα, η κριτική αντίληψη, η ενσυναίσθηση, η καλή αντίληψη των οικονομικών μεγεθών και κυρίως η δημιουργικότητα και το καινοτόμο πνεύμα.

Για τον Σπύρο Δήμου οι ανάγκες και η συμπεριφορά των CEO’s και των μετόχων έχουν αλλάξει, με αποτέλεσμα να υφίσταται ανάγκη αλλαγής της διοίκησης. Σύμφωνα με τον ίδιο την περίοδο 2004-2009 τα στελέχη του τμήματος αντιμετώπιζαν τα προβλήματα αναζητώντας διαφορετικές λύσεις. Από το 2009 μέχρι σήμερα καλούνται να βρουν νέες λύσεις. Τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων στελεχών του τμήματος HR είναι σύμφωνα με τον ίδιο η αντοχή και το πείσμα που τα διαφοροποιούν από τα αντίστοιχα στελέχη του εξωτερικού.

Η προοπτική ωστόσο του κλάδου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τους εξωγενείς παράγοντες σύμφωνα με τον ίδιο. Αναφορικά με το σημερινό επαγγελματία HR, o Α. Μυρόπουλος υποστήριξε ότι αποτελεί τον προσωπικό μέντορα του CEO, ενώ αντιμετωπίζεται ως ένας ακόμη business leader της εταιρείας. Για τον ίδιο η καινοτομία αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την περαιτέρω εξέλιξη και ενίσχυση του ρόλου του, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη χρήση της τεχνολογίας από το τμήμα. Βασική ευθύνη των στελεχών HR είναι σύμφωνα με τον ίδιο η δημιουργία και η ανάπτυξη των μελλοντικών CEO.

«Όλα τα επαγγέλματα αντιμετωπίζουν προβλήματα και έχουν υποστεί “μετάλλαξη”, όπως και το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού» υποστήριξε ο Γ. Χάρος κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Ο ρόλος του HR οφείλει να είναι περισσότερο αποτελεσματικός, να «βλέπει» μέσα από τους αριθμούς και να παρακινεί τα στελέχη της εταιρείας σε μία αρκετά δύσκολη περίοδο. Ένας ρόλος που απαιτεί αρκετές δεξιότητες και ικανότητες από το τμήμα, σύμφωνα με τον ίδιο.

Οι δεξιότητες των Στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Καθημερινότητα
Στο δεύτερο πάνελ συζήτησης του συνεδρίου με συντονίστρια την Όλγα Επιτροπάκη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια και κάτοχος της επώνυμης ακαδημαϊκής έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος» στη Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, ALBA Graduate Business School και τη συμμετοχή των Εύα Γεωργίου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της L’Oreal Hellas, Γιάννη Κόλλα, Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, Όμιλος Titan, Γιολάντα Κουρασμενάκη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, CCHellenic Greece, Ανδρέα Λιάκο, Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, Kraft-Foods και Κρις Μαθά, Πρόεδρο του Κυπριακού Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Cy HRMA), αναλύθηκαν οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην καθημερινότητα των στελεχών HR.

Σύμφωνα με τον Γ. Κόλλα μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του τμήματος είναι η ενίσχυση της ομαδικότητας και της συνέργειας που καλούνται να προάγουν σε ένα εταιρικό περιβάλλον, ενώ η προσέλκυση και η διατήρηση ταλέντων είναι εξίσου σημαντικά στοιχεία. Δημιουργικά και καινοτόμα στελέχη φαίνεται να αναζητούνται πλέον, ενώ η παρακίνηση είναι απαραίτητη σε όλη την ιεραρχική βαθμίδα κατέληξε ο ίδιος.

Ο Α. Λιάκος αναφέρθηκε στο ρόλο του HR κατά τη διάρκεια εξαγορών ή συγχωνεύσεων όπου οι σχέσεις εμπιστοσύνης κλονίζονται. Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού καλείται να διαμορφώσει νέα κουλτούρα και να προάγει τη συνεργασία ανάμεσα στα στελέχη σύμφωνα με τον ίδιο.

Η Ε. Γεωργίου μίλησε για την ανάγκη του τμήματος να αναπτύξει ικανότητες στα στελέχη, απαραίτητες και απόλυτα ευθυγραμμισμένες με το στρατηγικό στόχο. Η ανάπτυξη ταλέντων για την ηγεσία του αύριο αποτελεί προτεραιότητα του τμήματος, ενώ η συχνή αξιολόγηση του επιπέδου ικανοτήτων των στελεχών κρίνεται απαραίτητη.

Τέλος η Γ. Κουρασμενάκη αναφέρθηκε στην ανάγκη του τμήματος να είναι περισσότερο ορατό μέσα στην εταιρεία και να παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη διαχείρισή του, ενώ η Κ. Μαθά έκανε λόγο για την ουσιαστική συμβολή του τμήματος στο καινοτόμο πνεύμα της εταιρείας με την επιλογή των στελεχών να θεωρείται ο πλέον κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη των εταιρικών στόχων.