Στη σκηνή του συνεδριακού κέντρου Δαΐς 34 στελέχη από εταιρείες και οργανισμούς, παρουσίασαν 30 case studies, και μοιράστηκαν με περισσότερα από 270 στελέχη, στρατηγικές και ιδέες που έχουν ένα κοινό παρανομοστή: τον άνθρωπο.

Οι εταιρείες που συμμετείχαν στο συνέδριο, παρουσίασαν τη φιλοσοφία και το σκεπτικό πίσω από τις δράσεις τους, τη στρατηγική που ακολουθούν, την πορεία της υλοποίησης και τα αποτελέσματα που έφεραν οι δράσεις τους για τις αντίστοιχες ωφελούμενες κοινότητες. Παρακάτω καταγράφονται κάποια insights από τις παρουσιάσεις των εταιρειών, οι οποίες είναι αναλυτικά διαθέσιμες στο site του συνεδρίου.

Πιο συγκεκριμένα, η σημασία του wellbeing, η αξία της ποικιλομορφίας και της κουλτούρας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ο ρόλος της ΔΑΔ, η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση αλλά και η σπουδαιότητα της διατμηματικής συνεργασίας, της agile προσέγγισης και του employee experience ήταν μερικά από τα θέματα που αποτέλεσαν αντικείμενο παρουσίασης και συζήτησης με το κοινό.

Εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε η Λίνα Δικαιάκου, Νομική Σύμβουλος του ΚΕΑΝ και μέλος του Diversity Charter Ελλάδος η οποία μίλησε για τη διαφορετικότητα και τη διαχείρισή της στον εργασιακό χώρο. Η ίδια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα οφέλη που απορρέουν και ειδικότερα: στην ενίσχυση της παραγωγικότητας στην εταιρεία, στην ενίσχυση της φήμης της εταιρείας, στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, στην καλύτερη αντίληψη πελατών, στη διακράτηση του σνθρώπινου δυναμικού και την καλλιέργεια ενός σταθερού εργασιακού περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της καινοτομία και της δημιουργικότητας αλλά και στην ενίσχυση των ευκαιριών αγοράς.

Παράλληλα, η Λ. Δικαιάκου έκανε λόγο για τη Χάρτα Διαφορετικότητας που υπογράφηκε στις 9 Μαΐου, η οποία έχει ως στόχο να αναπτυχθεί και να προωθηθεί ένας Πρακτικός Οδηγός, προσεγγίσεις και δραστηριότητες, οι οποίες θα ενισχύσουν την ενσωμάτωση και την ποικιλομορφία και ουσιαστικά να περιορίσει τις διακρίσεις και την κοινωνική ανισότητα εντός του χώρου εργασίας και στην ευρύτερη κοινωνία. Επίσης, στόχος είναι να παρασχεθεί κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη σε διοικητικά στελέχη, στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, σε εκπαιδευτές ενηλίκων, εξοπλίζοντάς τους με την απαραίτητη γνώση, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες, ώστε να διαχειριστούν και να υποστηρίξουν επιτυχώς την ποικιλομορφία και την ένταξη στον χώρο εργασίας.

Ο Αριστοτέλης Αλεξόπουλος, Director, Applied Research & In- novation, Alba Graduate Business School, The American College of Greece, παρουσίασε τον Δείκτη Τάσεων Αγοράς Εργασίας (RCI), ο οποίος καταγράφει τις προσδοκώμενες τάσεις στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα σε σχέση με ενέργειες προσέλκυσης και επιλογής (πρόσληψης) προσωπικού. Για το 2018, ο εν λόγω δείκτης παρουσίασε άνοδο αναφορικά με το διοικητικό προσωπικό και μικρή πτώση για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Μετρώντας επίσης την οικονομική κρίση στις ελληνικές επιχειρήσεις, παρατηρήθηκε ότι συνεχίζουν να επηρεάζονται, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό αν και σημειώνεται μία τάση εξισορρόπησης και επιστροφής στα επίπεδα του 2009. Σκιαγραφώντας τον ελληνικό χάρτη εργασίας, ο Α. Αλεξόπουλος έκανε λόγο για το χτίσιμο της εμπιστοσύνης το οποίο φαίνεται να αποτελεί ευθύνη του top management (62%), ενώ καθοριστικός είναι ο ρόλος του HR (86%). Τέλος, στους παράγοντες «διάλυσης» της εμπιστοσύνης συγκαταλέγεται η μη τήρηση των δεσμεύσεων της διοίκησης της εταιρείας (76%), η αναξιοκρατία και η μεροληψία σε αποδοχές και βραβεύσεις των εργαζομένων (71%) καθώς και η ελλιπής επικοινωνία (63%) κ.ά.

TΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ
Στο θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού και στις ενέργειες που έχει προχωρήσει η Bayer αναφέρθηκε ο Θέμης Χριστοφίδης, Talent, Organisational Development & Inclusion Manager στην εταιρεία. «Το digital transformation δεν είναι μόνο IT-related, αλλά αποτελεί μία συνεχή αλλαγή». Στο πλαίσιο αυτό, στη Bayer έχει δημιουργηθεί cross-functional ομάδα με βάση τρεις άξονες: Capabilities, Culture, Communication. Απώτερος στόχος είναι να καλλιεργηθεί αυτό που ονομάζεται digital mind και οι αντίστοιχες δεξιότητες. Για αυτό, δημιουργήθηκαν υποομάδες με σκοπό να διαγνώσουν την αλλαγή, να διερευνήσουν ποιοι είναι οι stakeholders και οι early adopters. Όπως φάνηκε, «το δίκτυο είναι πιο δυνατό από την ιεραρχία». Έτσι, δημιουργήθηκε και το πρόγραμμα digital mentoring, στο οποίο mentors είναι στελέχη digital savvy, ενώ mentees μπορεί να είναι πιο senior στελέχη. Σημαντικό στοιχείο σε όλο αυτό το ταξίδι είναι και η συμβολή/συμμετοχή του ίδιου του CEO της εταιρείας.

ΠΩΣ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Τον τρόπο που άλλαξε το μοντέλο πωλήσεων αναφορικά με τη δομή των ρόλων και των δεξιοτήτων των ανθρώπων της Coca-Cola Τρία Έψιλον και τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες του τμήματος HR παρουσίασε η Σοφία Κάντα, HR Director Ελλάδας-Κύπρου του οργανισμού. Αρχικά, έγινε η αξιολόγηση και ανάλυση του μοντέλου μέσα από μία διατμηματική ομάδα αλλά και η αξιολόγηση των εμπορικών προτεραιοτήτων και κατόπιν έγινε ο προσδιορισμός του νέου μοντέλου. Πώς όμως υλοποιήθηκε όλη αυτή η διαδικασία που επέφερε αλλαγές στην καθημερινότητα των ανθρώπων; Πρωτίστως, δημιουργήθηκε ένα brand για το μοντέλο αυτό που επικοινωνήθηκε στα ενδιαφερόμενα μέρη από τους ηγέτες της ομάδας πωλήσεων. Ακολούθησε η αξιολόγηση και η τοποθέτηση των κατάλληλων ανθρώπων, στη σωστή θέση, επενδύοντας σε προαγωγές των ανθρώπων (40%), ενώ προχώρησαν και σε 165 νέες προσλήψεις. Επίσης, η ομάδα HR εστίασε στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων αυτών των νέων ανθρώπων, ενέργειες για team effectiveness, team building και πρωτοβουλίες που συνέβαλαν στον συνεχή ανοικτό διάλογο.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
«Όλα οδηγούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό», όπως ανέφερε ο Χαράλαμπος Καζαντζίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, ManpowerGroup, στην ομιλία του, μιλώντας για τη νέα κουλτούρα και νοοτροπία που δημιουργεί η ψηφιοποίηση και τις προκλήσεις που απορρέουν στον χάρτη εργασίας. «Η τεχνολογία σχεδιάζεται από τον άνθρωπο για να υπηρετεί τον άνθρωπο. Στον χώρο εργασίας, όμως, στο επίκεντρο συνεχίζουν να βρίσκονται τα ταλέντα». Περισσότεροι από 8 στους 10 ηγέτες θεωρούν ότι τα μπορούν κάνουν σημαντικές τομές σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού τα επόμενα χρόνια για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα, 9 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους τον επόμενο χρόνο. Μάλιστα, 9 στους 10 Έλληνες εργοδότες δηλώνουν πρόθυμοι ως προς το να προσφέρουν πιο υψηλούς μισθούς για την προσέλκυση εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες. Στο πλαίσιο αυτό, ο Χ. Καζαντζίδης μίλησε για το εργαλείο που παρέχει η εταιρεία στους συνεργάτες της για να μετρήσουν την ψηφιακή ετοιμότητα του οργανισμού τους.


ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
Ο Δημήτρης Ιωάννοβιτς, HR Business Partner, Greece & Middle East, GILEAD μοιράστηκε με το κοινό τον τρόπο που η εταιρεία έχει καταφέρει να επιτύχει τον διαρκή της στόχο για καινοτομία εστιάζοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της. Μάλιστα, με βάση τα αποτελέσματα έρευνας εργαζομένων, το 95% των εργαζομένων δήλωσε ότι ενθαρρύνεται να βρίσκει νέους και καλύτερους τρόπους για ό,τι κάνει, στοιχείο το οποίο υποδηλώνει την κουλτούρα καινοτομίας της Gilead. Την ίδια στιγμή, υψηλά ποσοστά καταγράφονται, μεταξύ άλλων, σε σχέση με τη διατμηματική συνεργασία (98%) και την εστίαση σε σωστές προτεραιότητες (93%). Οι θεμελιώδεις αξίες του οργανισμού και η εταιρική κουλτούρα διαδραματίζουν καίριο ρόλο με την αξιολόγηση της απόδοσης, τα εργαλεία επιβράβευσης που αφορούν σε όλους, τις οριζόντιες δομές και τη λήψη αποφάσεων βάσει στόχων να προάγουν την καινοτομία. Ταυτόχρονα, τα talent reviews, οι τακτικές «ενέσεις» γνώσεων και δεξιοτήτων και οι αναδιοργανώσεις συμβάλουν στη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων και την προσωπική εξέλιξη.

ΤΟ HR ΩΣ ENABLER
«Πρωταρχική δέσμευση της Apivita είναι να αγκαλιάζει την αλλαγή», ανέφερε ο Αναγνώστης Τσουκαλάς, Head of Global Human Resources. Σημαντικό είναι να ανταποκρινόμαστε στην όποια αλλαγή, και όχι να προσαρμοζόμαστε σε αυτή και να ανακαλύπτουμε κάθε φορά την αξία που απορρέει. «Ως επαγγελματίες του HR οφείλουμε να ευθυγραμμίζουμε τους ανθρώπους με το εταιρικό brand και την επιχειρησιακή στρατηγική, να είμαστε οι ίδιοι enablers ανοίγοντας τον δρόμο και ανακαλύπτοντας τρόπους για να εμπλέκονται οι άνθρωποί μας στις δραστηριότητές μας και να είναι engaged», σημείωσε ο ίδιος. Επιπρόσθετα, εκείνο που αναδεικνύεται όλο και περισσότερο ως ανάγκη είναι η δημιουργία ηγετών, ανεξαρτήτου θέσης και επιπέδου, και όχι οι managers. Αριθμοί και δείκτες που αποτυπώνουν τα επίπεδα turnover, εργασιακής δέσμευσης κ.ά είναι σημαντικοί αλλά «πίσω από αυτά τα νούμερα υπάρχουν άνθρωποι, λόγοι, παράγοντες» που οδηγούν σε αυτά και οφείλουμε να λάβουμε υπόψη, υπογράμμισε καταληκτικά ο ίδιος.

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ… «ΜΕΣΑ»
Για το πώς η Παπαστράτος άλλαξε από… «μέσα» μίλησε η Δέσποινα Σίσκου, Area Manager Talent & Org. Development EU South East Cluster της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, το HR σχεδίασε και υλοποίησε το πρόγραμμα Thrive που βασίστηκε σε 5 ενέργειες, οι οποίες σηματοδοτούν τις νέες συμπεριφορές για τον οργανισμό: ο καταναλωτής στο επίκεντρο, καινοτομία που προκαλεί ανατροπή, παρακινώντας τους ανθρώπους, δημιουργώντας νόημα, προσανατολισμός στο μέλλον. Προκειμένου, λοιπόν, να δοθεί μία νέα ώθηση για να γίνει η αλλαγή, δημιουργήθηκε ένα Role-model, ο Thriver, με σκοπό να αναπαραχθεί μέσα στην εταιρεία, να παρασύρει τους εργαζόμενους και να συμβεί η αλλαγή, δημιουργώντας «μία νέα φυλή, μία νέα ομάδα». Μάλιστα, όλο αυτό ήταν σε αντίθεση με την έως τότε παραδοσιακή δομή της εταιρείας. Έτσι, μέσα σε ένα χρόνο δημιουργήθηκαν 60 thrivers που κατάφεραν να φέρουν ανατροπές, ενώ ως ομάδα έχει τη δική της δυναμική αλλά και υποστήριξη της ανώτατης ηγεσίας.

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ
Σε μία κοινή παρουσίαση, ο Παναγιώτης Μόρφης, Managing Partner της Dynargie Hellas και η Ελένη Δρακοπούλου, HR Director στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, αναφέρθηκαν στη συνεργασία των δύο μερών στο ταξίδι του μετασχηματισμού της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. Μέσα από έρευνα που συμμετείχαν 120 άτομα από όλα τα επίπεδα και ρόλους, αποτυπώθηκε αρχικά ποιο ήταν το mindset & DNA της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και κατόπιν, δημιουργήθηκε μία ομάδα που συν-διαμόρφωσε ποιο είναι το επιθυμητό mindset για να ανταποκριθεί η εταιρεία με επιτυχία στη νέα πραγματικότητα. Ο στόχος ήταν η σύγκριση μεταξύ του σημερινού και του επιθυμητού τρόπου εργασίας για να εντοπιστούν τα σημεία αλλαγής και έτσι, να προκύψουν οι ιδέες που θα οδηγούσαν στη νέα ταυτότητα. Όλα τα παραπάνω συνέβαλαν στη διατύπωση νέου οράματος και αξιών, που προέκυψαν από τις απόψεις όλων των επιπέδων. Την ίδια στιγμή, δημιουργήθηκε η αίσθηση «μίας φυλής» που ενεργεί ως πρεσβευτής για τις διαδικασίες μετασχηματισμού, ενώ σημαντικό στοιχείο είναι ότι ότι το ownership δόθηκε και σε χαμηλότερα ιεραρχικά επίπεδα.

ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ
«Από έναν χώρο που δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος με αυτό που καλείται HR, αυτόν της ναυτιλίας», η Μαρία Καλλέργη, HR Manager και η Wanda Κωστοπούλου, Μanaging Director στην Arkas Hellas, μίλησαν για την αξία της υγείας και ευεξίας στον εργασιακό χώρο. Το «στοίχημα» για την Arkas Hellas είναι ο εργαζόμενος να ζει ποιοτικά μέσα στον χώρο εργασίας του, και όχι μόνο όταν φεύγει από αυτόν. Για αυτό, η στρατηγική τους στηρίχτηκε στους εξής τρεις πυλώνες: wellness & health, mindfulness, sports culture. Μεταξύ άλλων, διοργανώθηκαν workshops με σκοπό την προώθηση της ενσυνειδητότητας και της διαχείρισης του άγχους, ενώ το wellbeing προσεγγίστηκε μέσω υπηρεσιών wellness & health, όπως μασάζ, office yoga, κ.ά. Αναφορικά με την προώθηση της αθλητικής κουλτούρας, η εταιρεία συμμετείχε ενδεικτικά στους εθνικούς αγώνες εργασιακού αθλητισμού, προάγοντας το κλίμα ομαδικότητας. Επόμενο βήμα είναι το project, «I love my project», όπως καταληκτικά ανέφερε η W. Κωστοπούλου.

CORPORATE WELLNESS
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γιάννης Καπάιος, Founder της WorkWell ανέδειξε τη σημασία των ενεργειών wellbeing στις επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους, από οποιαδήποτε κλάδο δραστηριοποίησης. Ο ίδιος παρουσίασε τις βιωματικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι 30 άνθρωποι της Workwell, σε 4 διαφορετικές πόλεις στην Ελλάδα (έως σήμερα), κάνοντας λόγο για το πόσο σημαντικό είναι οι ενέργειες να σχεδιάζονται μαζί με την εκάστοτε εταιρεία, το προφίλ της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού της. «Δεν υπάρχει κάποιος που να μην επιθυμεί να έχει δίπλα του ένα στέλεχος ξεκούραστο, πνευματικά και σωματικά, το οποίο διακρίνεται για το ‘ανεβασμένο’ ηθικό του, να είναι πρόθυμο να κάνει το extra mile και να είναι δεσμευμένο με την εταιρεία, τους στόχους και τις αξίες της». Κλείνοντας, ο Γ. Καπάιος επεσήμανε πόσο σημαντικός είναι ο σταθερός βαθμός επαναληψιμότητας, για παράδειγμα σε ετήσια βάση, προκειμένου να υπάρχει «meaningful impact».

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
Από την πλευρά της, η Αθηνά Σταύρου, HR Lead Greece, Cyprus & Malta στην MSD, αναφέρθηκε στη δέσμευση της εταιρείας να προάγει την υγεία και την ευεξία των εργαζομένων της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήσαν ένα ολιστικό μοντέλο ευημερίας, με 4 πυλώνες με αρχικό εκείνον της πρόληψης που περιλαμβάνει προγράμματα ετήσιου check-up, προγράμματα screening για το μελάνωμα κ.ά. Ακολουθεί ο πυλώνας της πρόσληψης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το employee assistance programs, και ευέλικτες μορφές εργασίας. Αντίστοιχα, ο πυλώνας της διατροφής περιλαμβάνει υγιεινό πρωινό στο γραφείο σε καθημερινή βάση κ.ά, ενώ ακολουθεί ο πυλώνας της κίνησης με δωρεάν συνδρομή σε γυμναστήρια επιλογής των εργαζομένων αλλά και χώρους Pilates στα γραφεία της εταιρείας. Το σημαντικότερο όλων, όμως, είναι ότι το εν λόγω πρόγραμμα δεν είναι σταθερό, αλλά εμπλουτίζεται. Για αυτό έχουν δημιουργηθεί διατμηματικές ομάδες που προτείνουν ανάλογες ενέργειες, όπως το δίκτυο γυναικών της MSD.


ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕ: ΣΥΜΒΟΛΗ Ή ΚΙΝΗΤΡΟ;
Η Εύη Παπασάββα, HR Manager, ISOPLUS, μίλησε για τη συμβολή της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Οι ενέργειες που σχεδιάζουν και υλοποιούν αφορούν στην κοινωνία με προσανατολισμό στα παιδιά, το περιβάλλον αλλά και τους ίδιους τους εργαζόμενους. Μία από τις βασικές πρωτοβουλίες της εταιρείας είναι η δράση «Παιδικά χαμόγελα για να ζούμε καλύτερα», όπου σταθερά υποστηρίζεται το έργο του Πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου Καλλιθέας. Μάλιστα, κάθε χρόνο ομάδες εργαζομένων επισκέπτονται τα παιδιά του συγκεκριμένου Νηπιοτροφείου και προσφέρουν δώρα. Υλοποιούνται επίσης δράσεις που αφορούν στον υγιεινό τρόπο ζωής, διατροφής και άσκησης, διοργανώνοντας ενδεικτικά εθελοντικές αιμοδοσίες. Ταυτόχρονα, «αναγνωρίζοντας τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, καλλιεργούμε την έννοια της εταιρικής προσφοράς αλλά και του εθελοντισμού», μέσα από δράσεις που υποστηρίζουν ευπαθείς ομάδες. Μεταξύ άλλων, η εταιρεία δίνει κοινωνικό χαρακτήρα στην Casual Friday με σκοπό να ενισχύσει το Χαμόγελο του Παιδιού προτρέποντας τους εργαζόμενους να δίνουν ένα συμβολικό πόσο, το οποίο η εταιρεία διπλασιάζει στο τέλος του έτους.

ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Ο Θανάσης Παπαδημητρίου, CEO, EY ZHN Greece-IQ Sports και η Γκρέτα Λυμπεροπούλου, Marketing Director, IQ Sports παρουσίασαν «έναν αγώνα μόνο για εταιρείες», το B2Run Athens, δίνοντας έμφαση στην αξία του αθλητισμού συνολικά. Όπως ανέφεραν, η άθληση του ανθρώπινου δυναμικού συμβάλλει σε μείωση των αδειών ασθενείας, περιορισμό των ιατροφαρμακευτικών εξόδων, αύξηση της συγκέντρωσης και της παραγωγικότητας και στην καλύτερη διάθεση και διαύγεια σκέψης. Παράλληλα, κάλεσαν το κοινό να αναρωτηθεί εάν έχει ρωτήσει σε διαδικασία συνέντευξης τον υποψήφιο εάν αθλείται αλλά και αν τελικά, έχει επιλέξει εκείνον τον υποψήφιο-αθλούμενο ανάμεσα σε δύο ισότιμα βιογραφικά σημειώματα. Χαρακτηριστικά δε, 37% των εργαζομένων στις ΗΠΑ δήλωσαν ότι ονειρεύονται πως αθλούνται εν ώρα εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο εταιρικός αγώνας που διοργανώνουν έχει ως σκοπό να καλλιεργήσει δεσμούς μεταξύ των εργαζομένων και των τμημάτων της εκάστοτε εταιρείας, να αναπτύξει το δίκτυό της και να συναντηθεί με επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της αγοράς.

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ
Η κουλτούρα είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να θέλουν να έρθουν το πρωί στην εργασία τους και να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. «Τα χαμόγελα προσφέρουν την αίσθηση της χαράς και της ικανοποίησης», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Δέσποινα Γιαννούλη, Talent Management, Learning and Development Change, Culture & Engagement, Greece & Cyprus της PEPSICO, στην παρουσίασή της, προσθέτοντας ότι με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η παραγωγικότητα και η δημιουργικότητα στην επίλυση προβλημάτων δημιουργώντας win-win σχέσεις. Για αυτό τον λόγο, στην Pepsico έχουν επενδύσει σε ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας με θεματικά meeting rooms όλων των διαστάσεων για να μπορούν οι εργαζόμενοι να κάνουν τις συναντήσεις τους ή να απομονωθούν αν χρειάζεται. Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση στο κλίμα της ομάδας, ενώ όπως η Δ. Γιαννούλη σημείωσε «ένας εργαζόμενος για να νιώθει ευχαριστημένος και να χαμογελά, έχει ανάγκη να αναπτύσσεται, και να βλέπει ότι η εταιρεία του προσφέρει τις ευκαιρίες και τα εργαλεία για να κάνει καριέρα».

CORE AMBASSADOR Η ΔΑΔ
Για την πρωτοβουλία LinkedIn Learning της Public μίλησε ο Δημήτρης Σταυρόπουλος, Talent Acquisition & Development Manager στο πλαίσιο της υιοθέτησης των παγκόσμιων τάσεων που αφορούν στις εργασιακές συνθήκες. «Οι ίδιοι οι υποψήφιοι δεσμεύονται σε μία εταιρεία όταν τους παρέχεται ευχάριστο, ηθικό εργασιακό περιβάλλον και προοπτικές ανάπτυξης». Στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη των ταλέντων της, ενώ «το HR τίθεται ως αρωγός, ως core ambassador προωθώντας το digitalization σε όλα τα συστήματα». Λαμβάνοντας υπόψη τα skills που κάθε εργαζόμενος επιθυμεί να εξελίξει, η εταιρεία έχει προχωρήσει στην πρωτοβουλία LinkedIn E-Learning Platform, με mobile πρόσβαση. Το σημαντικό είναι ότι δίνεται τόσο η δυνατότητα σε κάθε manager να μπορεί να κατευθύνει αντίστοιχα τους εργαζόμενους ως προς ποια skills να αναπτύξουν, όσο η ελευθερία ο ίδιος ο εργαζόμενος να επιλέξει τι επιθυμεί. Τέλος, καλύπτονται διάφορες θεματικές ενότητες με δυνατότητα απόκτησης certification, ενώ η εταιρεία μπορεί να διαμορφώσει το περιεχόμενο εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες και τους στόχους της.

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Για τις πλατφόρμες, τις διαδραστικές τεχνολογίες και το περιεχόμενο με ειδικές εφαρμογές για τον χώρο του HR που αναπτύσσει η powerX.tech έκανε λόγο ο Γιάννης Σωτηράκος, CEO της εταιρείας. «Ζούμε σε ένα νέο κόσμο, που καταγράφει εκθετική εξέλιξη και αλλαγές στην τεχνολογία, ενώ οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται γραμμικά», όπως υπογράμμισε ο ίδιος, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο χάσμα στον εργασιακό χώρο. Νέα hard αλλά και soft skills απαιτούνται επίσης, ενώ αναδύεται όλο και περισσότερο η ανάγκη αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από training, reskilling, upskilling, με γρήγορο ρυθμό και σε μεγάλη κλίμακα. Για αυτό τον λόγο, παρατηρείται ότι η παθητική μάθηση δεν είναι πλέον αρκετή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γ. Σωτηράκος αναφέρθηκε στην XR active learning, μια τεχνολογία μάθησης με γνώμονα την εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, η οποία βασίζεται σε αυτό που κάνουμε, σε αυτό που βιώνουμε. Μάλιστα ως μέθοδος είναι πιο οικονομική, ελαχιστοποιεί το ρίσκο και δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας data.

E-LEARNING: DESIGN, IMPLEMENTATION, KPIs
Όσο σημαντική είναι η προσέλκυση των κατάλληλων ανθρώπων για μια εταιρεία, τόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση και η ανάπτυξη αυτών. Ο Χρίστος Τσιάκας, Training Manager της Praktiker μίλησε για το e-learning, ως βασικό πυλώνα της εκπαίδευσης των ενηλίκων. «Αν δίναμε έναν ορισμό για το τι είναι η εκπαίδευση ενηλίκων, τότε θα λέγαμε ότι σημαίνει αλλαγή», δηλαδή να αλλάξουμε κάποιες από τις συμπεριφορές του ανθρώπινου δυναμικού. Μάλιστα, έχοντας υπόψη την είσοδο της Generation Z, η οποία είναι εξοικειωμένη με την τεχνολογία και παρακολουθεί online εκπαιδευτικά προγράμματα, γίνεται αντιληπτή η σπουδαιότητα του e-learning. Χρειάζεται, όμως, προσεκτικό σχεδιασμό και εφαρμογή. Σε αυτή τη βάση, η έννοια της ρουτίνας μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην υλοποίηση e-learning προγραμμάτων καθώς εξασφαλίζει την παρακολούθηση αυτών των εκπαιδεύσεων σε συστηματική βάση, ως μέρος της εργασιακής καθημερινότητας. Την ίδια στιγμή, είναι χρήσιμη η δημιουργία ερωτηματολογίου για να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι «κράτησαν» -έστω τα βασικά σημεία- της εκπαίδευσης που παρακολούθησαν.


ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΥΜΕ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ
Ο Ιωάννης Καλλιάς, CEO, TUV Austria Hellas, μίλησε για την αξία της δια βίου μάθησης, τη σημασία της απόκτησης πιστοποιήσεων επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων στην κατεύθυνση της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. «Ένα από τα ζητούμενα για κάθε οργανισμό είναι η γνώση να γίνει συστηματική και αποτελεσματική. Και για να συμβεί αυτό, η γνώση πρέπει να πιστοποιηθεί». Παράλληλα, ο Ι. Καλλιάς παρουσίασε τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της εταιρείας και τα προγράμματα που προσφέρει σε διαφορετικές θεματικές ενότητες. Μάλιστα, η εκπαίδευση και κυρίως η πιστοποίηση μπορεί να αξιοποιηθεί όταν τα στελέχη φέρουν την εμπειρία αλλά -με βάση τις ανάγκες της εταιρείας-, υστερούν σε δεξιότητες. «Με αυτόν τρόπο, επιβεβαιώνεται κατά πόσο ο εκάστοτε επαγγελματίας πληροί τις προϋποθέσεις, είναι ικανός και κατάλληλος για μια συγκεκριμένη εργασία». Όπως ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά, «η δια βίου εκπαίδευση και η πιστοποίηση είναι πολιτισμός».

AN… RR EXPERIENCE (REAL REALITY)!
Σε μία διαδραστική και διαφορετική ομιλία, ως Experiential Learning Aficionado, ο Γιώργος Καπούλας μίλησε για την αξία της βιωματικής προσέγγισης στην ανάπτυξη και εκπαίδευση. «Κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του, αυτό που χρειάζεται είναι να αποφασίσει ο καθένας ξεχωριστά να μοιραστεί τη γνώση του και τη γνώμη του για να βρούμε λύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος. Κάθε εξέλιξη αρχίζει από τη μονάδα, από το πώς ο καθένας είναι και νιώθει, πριν φτάσει στην ομάδα, σε ενέργειες team building κ.ά. Έτσι, ο Γ. Καπούλας προέτρεψε τον κάθε συμμετέχοντα να «μπει μέσα στη ζωή, να νιώσει, να δημιουργήσει εμπειρίες και συναισθήματα προκειμένου μέσα από αυτά να αναζητήσει λύσεις». Καθώς διανύουμε μία εποχή που τα περισσότερα όσων γνωρίζουμε, έχουν ήδη γραφτεί ή ειπωθεί, τότε αυτό που μένει, είναι η αναζήτηση των ερεθισμάτων μέσα σε όλη την πληροφορία που υπάρχει που θα βοηθήσει τον καθένα ξεχωριστά να κάνει το επόμενο βήμα.

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ SOFT SKILLS
Μιλώντας για τη βιωματική εκπαίδευση των στελεχών, η Μιρέλλα Ζαρειφοπούλου, Senior People Advisor στην Accenture, παρουσίασε το Accenture Greece Academy που αφορά σε μία ολοκληρωμένη και στοχευμένη εκπαίδευση αποκλειστικά σε soft skills. Σύμφωνα με τον όμιλο, τα soft skills προβλέπεται να είναι τα νέα hard skills κατά την 4η βιομηχανική επανάσταση ή αλλιώς εποχή της εμπειρίας. Μεταξύ των βασικών προκλήσεων που συνέβαλαν στη δημιουργία της εν λόγω ακαδημίας είναι το γεγονός ότι οι Millennials επιζητούν τη συνεχή εξέλιξη και τη γρήγορη επαγγελματική τους ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, στόχος είναι η κάλυψη του κενού που δημιουργείται από εκείνους τους ρόλους-καθήκοντα που διεκπεραιώνονται από τους ανθρώπους και εκείνους από μηχανές (missing middle). Έτσι, το τμήμα HR και το Business συνεργάστηκαν για να διαμορφώσουν το πρόγραμμα της Ακαδημίας, η οποία χωρίζεται σε 3 πυλώνες, Grow – Develop – Lead, ανάλογα με τη βαθμίδα που βρίσκεται κάθε εργαζόμενος.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Εκ μέρους της Response, ο Δημήτρης Ρήνας, Senior Consultant & Assessments Tools Expert, αναφέρθηκε στο πώς μπορεί κάθε εταιρεία να έχει «χαρούμενο» ανθρώπινο δυναμικό. Η καλλιέργεια καλών σχέσεων ανάμεσα στους εργαζόμενους, το κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας είναι μόνο κάποιοι από τους παράγοντες που συμβάλουν σε αυτό. Καταλυτικό ρόλο επίσης διαδραματίζει οι εργαζόμενοι να αγαπούν αυτό που κάνουν, το οποίο για την εταιρεία σημαίνει ότι έχει «τοποθετήσει» το κατάλληλο στέλεχος, στην κατάλληλη θέση. Ο ίδιος έκανε λόγο για τη χρήση των ψυχομετρικών εργαλείων ώστε να διερευνηθούν εκείνοι οι παράγοντες που, μεταξύ άλλων, θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους να εντοπίσουν τα σημεία προς βελτίωση. «Είναι σημαντικό να μάθουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας πώς να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του», αφού πρώτα αρχίσουμε από εμάς τους ίδιους. Με αυτό τον τρόπο, θα κατανοήσουμε τη διαφορετικότητα που υπάρχει στον εργασιακό χώρο και θα προάγουμε όλους τους παράγοντες που οδηγούν σε υψηλούς δείκτες εργασιακής ικανοποίησης αλλά και ποσοστά διακράτησης του ταλέντου.

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Η ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος παίζει σημαντικό ρόλο στην απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο Tamás Kovács, Regional Sales Director της Steelcase, αναφέρθηκε στο πώς μπορεί ο ίδιος ο εργασιακός χώρος να προάγει την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων και τελικά, να ενισχύσει τη δέσμευση. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή επιδίωξη των οργανισμών να είναι καινοτομικοί, τα εμπόδια που οδηγούν σε έλλειψη δημιουργικότητας είναι, μεταξύ άλλων, ο ίδιος ο χώρος εργασίας που δεν εμπνέει (20%), η οργανωσιακή διαδικασία (34%) και ο φόρτος εργασίας (36%). Όπως επεσήμανε ο ίδιος, το περιβάλλον στο οποίο εργαζόμαστε, τα στοιχεία που το συνθέτουν (υλικά και άυλα), μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της δημιουργικότητας και της δέσμευσης και για αυτό, ο σχεδιασμός δεν πρέπει να υποτιμάται. Ενδεικτικά, ο ίδιος προέτρεψε να δίνεται έμφαση στα έπιπλα ενός εργασιακού περιβάλλοντος και να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποτελεί καθημερινό «προορισμό» για κάθε εργαζόμενο.

ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Την HR Week 2018 που διοργάνωσε DHL Express Ελλάς, μια εβδομάδα αποκλειστικά αφιερωμένη στους εργαζόμενούς της, παρουσίασε η Κάτια Λαμπροπούλου, Legal Counsel & HR Director Greece, Cyprus & Malta. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εισήγαγε ένα νέο θεσμό, το Family Day, με σκοπό η εταιρεία να έρθει σε επαφή με τις οικογένειες του ανθρώπινου δυναμικού της. Επίσης, μέσα από αυτό την εβδομάδα, όλοι εργαζόμενοι (επαρχία, α’ γραμμής εργαζόμενοι κ.ά.) γνωρίστηκαν με την ομάδα HR μέσα από 7 διαφορετικούς σταθμούς-ταξίδια. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, επικοινωνήθηκαν οι στόχοι για το 2019 και ενημερώθηκαν τα στελέχη για τις παροχές. Παράλληλα, μέσα από αμφίδρομη επικοινωνία, καταγράφηκαν ιδέες και προτάσεις για την πορεία της εταιρείας, ενώ έλαβαν χώρα και ατομικές συναντήσεις που έδωσαν την ευκαιρία να μοιραστούν προβληματισμοί και απορίες. Τέλος, δόθηκε και ένα Frontline Care Award 2018 του ομίλου της DPDHL με βράβευση από τον CEO Ευρώπης, την EVP HR Global και την VP HR Europe.


Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Στην Bizerba ο θεσμός της οικογένειας έχει ιδιαίτερη αξία καθώς όπως υπογράμμισε ο Μάρκος Σκευοφύλαξ, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας «μεγαλώνουμε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας». Διοργάνωνται, λοιπόν, ποικίλες δράσεις που αφορούν στις οικογένειες των εργαζομένων όπως το ετήσιο barbeque εκτός εταιρείας, η χριστουγεννιάτικη εορτή εντός του εργασιακού χώρου όπου μοιράζονται δώρα στα παιδιά των ανθρώπων της εταιρείας και οι διοργανώνεις εκδρομών που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν ξεναγήσεις, πάρτι κ.ά. «Οι οικογένειές είναι κομμάτι της εταιρείας μας, καθώς εκείνες υποστηρίζουν τους ανθρώπους μας όταν εκείνοι είναι έξω, γυρίζουν ξημερώματα λόγω της φύσης της εργασίας, λείπουν για μέρες σε εγκαταστάσεις και βιομηχανίες τροφίμων και όχι μόνο». Στην Bizerba πιστεύουν ότι είναι πολύ σημαντικό οι οικογένειες των εργαζομένων τους να αγαπούν και οι ίδιες την εταιρεία, και με τη στάση και τη συμπεριφορά τους να την υποστηρίζουν. Τέλος, η εταιρεία διοργανώνει summer days για παιδιά λυκείου και συμμετέχει σε προγράμματα πρακτικής άσκησης νέων ανθρώπων.

EMPLOYEE RESOURCE GROUP
Ο Βασίλης Χουλιάρας, HR Senior Manager Eastern Europe, Barilla, έκανε λόγο για την Diversity & Inclusion στρατηγική της εταιρείας και τη σημαντική συνεισφορά των εργαζομένων σε όλο αυτό. Το 2015 δημιουργήθηκε το 1ο Employee Resource Group (ERG) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ η αντίστοιχη πρωτοβουλία στην Ελλάδα έλαβε χώρα το 2018 με το όνομα armonia. Στην ουσία πρόκειται για ομάδες εργαζομένων που είναι εθελοντικές, ανεξάρτητες και έχουν ένα κοινό όραμα έτσι ώστε με τις ενέργειές τους «να ενδυναμώσουν το εργασιακό περιβάλλον και να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διαφορετικότητα μέσα σε αυτό». Χαρακτηριστικά, κάθε ERG έχει ως «χορηγό» ένα μέλος της ομάδας ηγεσίας της εταιρείας που ανά τακτά χρονικά διαστήματα μοιράζεται συμβουλές και καθοδηγεί. Επίσης, κάθε χρόνο τα μέλη των τοπικών ERGs προσκαλούνται να παρουσιάσουν τις δράσεις τους στις συναντήσεις D&I που γίνονται δύο φορές ετησίως για όλο τον όμιλο.

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ DNA ΜΑΣ
Στο θέμα του Diversity αναφέρθηκε ο Τριαντάφυλλος Αλεξόπουλος, Chief Human Resources Officer, Teleperformance και στον τρόπο που ενσαρκώνεται στον οργανισμό καθώς όπως σημείωσε ο ίδιος, «η διαφορετικότητα δεν άλλαξε τη στρατηγική της εταιρείας, αλλά ένα κομμάτι του DNA μας». Έχοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της πάνω από 7.000 multilingual εργαζόμενους από 91 εθνικότητες και με παρουσία στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, η Teleperformance κλήθηκε να αλλάξει τον κορμό όλων των διαδικασιών της και του τρόπου διοίκησης. Για αυτό αρχικά καταγράφηκε ποια είναι η κουλτούρα και το DNA του οργανισμού και στη συνέχει αποτυπώθηκε η διαφορετικότητα μέσα από τη ματιά των ανθρώπων στα διαφορετικά regions ανά χώρα. ‘Ετσι, άλλαξε τελείως η διαδικασία recruitment αλλά και η αντίληψη για τις δραστηριότητες της εταιρείας οδηγώντας στη δημιουργία διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας. Για παράδειγμα, «οι μεσογειακοί λαοί είναι πιο άμεσοι και εξωστρεφείς σε αντίθεση με άλλους που επιθυμούν μόνο την γραπτή επικοινωνία».

DEVELOPING YOUR EVP & ENGAGING YOUR EMPLOYEES
O Περικλής Αντωνιάδης, Lead of HR Marketing της LIDL Hellas, αναφέρθηκε στην στρατηγική σημασία του EVP, ως τον πυρήνα του employer brand της εταιρείας που συμβάλλει στο positioning της ως εργοδότη. Όπως ο ίδιος είπε, «αποτελείται από τις αξίες εκείνες που η εταιρεία θέλει να συσχετίζεται ως εργοδότης», αποτυπώνοντας ταυτόχρονα τον ρόλο και τη σημασία της εσωτερικής επικοινωνίας σε όλο αυτό. Στη συνέχεια, η Ευαγγελία Παπαδημητρίου, Head of Employee Engagement της εταιρείας παρουσίασε πώς το τουρνουά παραδοσιακών χορών που διοργάνωσε η εταιρεία ενίσχυσε την εικόνα της ως εργοδότης στο ανθρώπινο δυναμικό της. Συγκεκριμένα, στο εν λόγω τουρνουά διαγωνίστηκαν 45 ομάδες, 500 εργαζόμενοι της Lidl από όλη την Ελλάδα εκπροσωπώντας στο σύνολο 41 πόλεις, με τιμώμενες χώρες τη Lidl Kύπρου & Lidl Πορτογαλίας. Μάλιστα, πάνω από 1.000 εργαζόμενοι της Lidl Ελλάς, μαζί με τις οικογένειες τους παρακολούθησαν 5 ώρες παραδοσιακών χορών από όλες τις γωνιές της Ελλάδας.

ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
Στόχος της ΑΧΑ Ασφαλιστική είναι να διασφαλίζει μια ξεχωριστή εμπειρία για κάθε εργαζόμενο μέσα από ολιστικές ενέργειες. Στο πλαίσιο αυτό, η Αγγελική Πολίτη, Learning & Development στην εταιρεία, παρουσίασε το ολιστικό πρόγραμμα ενεργειών employee experience που αφορά σε όλα τα στάδια του κύκλου του εργαζομένου, όπως το candidate experience, το onboarding, το Learning & Development κ.ά. Μεταξύ άλλων, υλοποιούνται δράσεις στον πυλώνα της υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων όπως η ανανέωση του εργασιακού περιβάλλοντος στη βάση του AXA One Roof αλλά και το We Care for you Week, που αφορά στο Diversity & Inclusion, με έμφαση στις γυναίκες της εταιρείας. Επίσης, κάθε εργαζόμενος γνωρίζει τι αναμένεται από εκείνον σε επίπεδο στόχων και συμπεριφορών, έχει το δικό του πλάνο ανάπτυξης και του δίνεται η δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης προγραμμάτων σε πλατφόρμες όπως το coursera. Τέλος, σημαντικό ποσοστό νέων ανθρώπων που κάνουν πρακτική στην εταιρεία ή εργάζονται σε κάποιο στρατηγικό έργο, γίνεται μέλος του οργανισμού.

ΠΡΟΣΕΛΚΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
Η Κατερίνα Χαρμαντζή, Talent Acquisition Manager στον όμιλο ΟΠΑΠ, μοιράστηκε με τους συμμετέχοντες το ταξίδι του οργανισμού στην προσέλκυση νέων ανθρώπων. Η επένδυση στο κοινό αυτό έγινε η στρατηγική προτεραιότητα για την ομάδα ανθρώπινου δυναμικού. Για αυτό, «η αρχική ενέργεια ήταν να ακούσουμε τους νέους, να ακούσουμε τι προσδοκούν από τον εργοδότη επιλογής τους». Καινοτομία, υιοθέτηση νέων τεχνολογικών τάσεων αλλά και εργασιακή σταθερότητα για τη γενιά Z ήταν μόνο μερικά από τα στοιχεία που αναζητούν. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ο όμιλος έχει προσλάβει 672 νέους ανθρώπους, ηλικίας 22-39 ετών, σε ειδικότητες όπως digital marketing, product development, robotic automation process κ.ά. Μάλιστα, το 27% της διοικητικής ομάδας του ΟΠΑΠ είναι άνθρωποι κάτω των 40 ετών. Έμφαση δίνεται επίσης στο employer branding του ομίλου, το οποίο επανεξετάζεται κάθε χρόνο και προχωρούν σε αντίστοιχες ενέργειες. Τέλος, παρέχονται εσωτερικές ευκαιρίες μάθησης στο ανθρώπινο δυναμικό.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν:

  • 2 Διανυκτερεύσεις με πρωινό σε junior suite | 12 luxury suites
  • 2 συνδρομές, διάρκειας 3 μηνών | Holmes Place
  • 1 εργονομικό κάθισμα εργασίας | Steelcase
  • 1 Full Day με την WorkWell
  • 1 συμμετοχή στο πρόγραμμα ενσυνειδητότητας και Ηγεσίας «Search inside yourself» | Πολυχώρος Χείρωνας
  • 2 συμμετοχές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα HR Practitioner | PwC
    ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: Diversity Charter Greece ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: Dynargie ΧΟΡΗΓΟΙ: Avis, EKA Hellas, ManpowerGroup, PowerX.Tech, PwC, Response, Sales Promotion Center, TUV Austria Hellas, WorkWell, B2Run Athens, EYZHN Greece ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Leadership Coaching, Up Hellas, Πολυχώρος Χείρωνας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Alba Graduate Business School, The American College of Greece ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: 12Months Luxury Resort, Holmes Place ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Έθνος ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ: the happy art CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR: Conferience

Οι παρουσιάσεις των εταιρειών είναι διαθέσιμες στην αντίστοιχη σελίδα στο site του συνεδρίου, ΕΔΩ.