Με τη συμμετοχή περίπου 200 γενικών διευθυντών, διευθυντικών στελεχών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού της Β. Ελλάδος και συμβούλων, πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου το HR Meeting Point από το Σύνδεσμο Στελεχών Διοίκησης Προσωπικού-Παράρτημα Βορείου Ελλάδος υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης, με θέμα “Leading People in Turbulent Times” βρέθηκε το θέμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και του αναβαθμισμένου ρόλου που καλείται να παίξει η διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού αλλά και θέματα καλών πρακτικών, παροχών και benefits. Επιστημονικοί συνεργάτες της εκδήλωσης ήταν το ALBA Graduate Business School, το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, η STANTON CHASE και το Great Place to Work® Institute.