Ανακοινώθηκαν από το HR Magazine, οι HR Most Influential Thinkers, που επηρεάζουν τον τομέα στης στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού και των οποίων οι ιδέες και ενέργειες διαμορφώνουν τις πρακτικές στο HR, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και παγκοσμίως.

Οι HR Most Influential Thinkers 2016 είναι οι εξής: Adam Grant, Adrian Furnham, Amy Cuddy, Amy Edmondson, Andrew Scott, Arianna Huffington, Cary Cooper, Chris Roebuck, David Collings, Elisabeth Kelan, Erin Meyer, Gareth Jones, Gervase Bushe, Herminia Ibarra, Jeffrey Pfeffer, Josh Bersin, Liz Mellon, Mee-Yan Cheung-Judge, Michael Jenkins, Michael West, Patrick Wright, Paul Sparrow, Rob Briner, Rob Goffee, Ros Altmann, Stephen Bevan, Stewart Friedman, Susan Vinnicombe, Tomas Chamorro-Premuzic, Veronica Hope-Hailey, Vlatka Hlupic, Wendy Hirsh.