Στους κακούς managers θεωρεί ότι οφείλεται το quiet quitting το 72% των ατόμων που συμμετείχαν στο σχετικό poll του HR Professional στο LinkedIn. Επιπρόσθετα, από τα 667 άτομα που συμμετείχαν συνολικά στο εν λόγω διαδικτυακό poll, μόλις το 1% σημείωσε πως το φαινόμενο της σιωπηρής παραίτησης οφείλεται στους κακούς εργαζόμενους, ενώ το 24% απάντησε ότι το φαινόμενο οφείλεται και στους δύο.

Επιπλέον, ένα 4% των συμμετεχόντων επέλεξε την επιλογή Άλλος λόγος, επισημαίνοντας ως άλλες αιτίες την κακή εταιρική κουλτούρα, την έλλειψη σεβασμού, τις κακές οικονομικές απολαβές, την έλλειψη κινήτρων και επένδυσης στην εκπαίδευση και το ίδιο το τμήμα HR.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το επόμενο poll του HR Professional σχετικά με το gamification έχει ήδη ξεκινήσει και μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε εδώ.